06/2001 Ještě jednou vzpomínky (...na budoucnost?)

Výročí jsou na světě různá. Mohli bychom je dělit na soukromá a veřejná a ta druhá na připomínky událostí pro lidstvo buď příjemných nebo nepříjemných. Potom následují výročí událostí, které se nedají vtěsnat ani do jedné z výše uvedených kolonek - a v tomto týdnu si můžeme vzpomenout na jednu z nich.

Dne 14. února je totiž čtyřicáté páté výročí zahájení 20. sjezdu KSSS. Jde o událost, která se dalece vymyká všem ostatním sjezdům této organizace, neboť na něm byla poprvé zveřejněna pravda o zločinech J. V. Stalina. Abychom pochopili astrologické souvislosti této události, musíme se podívat hlouběji do dějin. V roce 1924 umírá Lenin a jeho nástupcem se stává Stalin, který během dalších tří let vyeliminoval téměř veškerou možnou stranickou opozici. V druhé polovině roku 1927 vstupuje Saturn do Střelce a Stalin se 21.10.1927 zbavuje posledních bývalých soudruhů - Trockého a Zinovjeva. Tím začíná dlouhé období jeho hrůzné samovlády, omývané v krvi, v němž sice v r. 1953 umírá, ale jehož duch se táhne až do výše uvedeného roku 1956, kdy je Saturn opět ve Střelci a kdy Chruščov vystupuje s obsáhlým referátem o zločinech stalinismu.

Děje se tak v noci z 24.2. na 25.2. a světová veřejnost o něm není informována. (Když jsem se při přípravě tohoto článečku na to ptala svých rodičů - jsou oba učiteli dějepisu - řekl mi tatínek, že referát koloval v číslovaných výtiscích, určených pro vnitřní potřebu členů KSČ a že ho našim někdo půjčil přes noc na přečtení). Svět o stalinismu sice něco tušil, ale skutečná pravda byla tak hrozivá, že si ji nikdo neuměl představit. Vše tedy zůstalo podle diplomatické mluvy ani nepotvrzeno, ani nevyvráceno.

Předkladatele tohoto materiálu - Nikitu Sergejeviče Chruščova (narozený 17.04.1894 v 05:05 VEČ v Kalinovce; 27E30, 53N51) smetla roku 1964 mocná kremelská klika, která zvolila prvním tajemníkem Brežněva a jeho vládu starců. O celé záležitosti se začalo podrobněji mluvit v době, kdy se stal prvním tajemníkem Michail Gorbačov, což bylo 11.3.1985. V prosinci 1985 je opět Saturn ve Střelci a koncem listopadu se schází hlavy SSSR i USA v Ženevě. Během čtyř let ze sovětského impéria nezbývá kámen na kameni a v roce 1990 je publikován v plném znění i celý referát. Zveřejnění však přišlo do doby, kdy už celkem nikoho - kromě hrstky historiků - nezajímalo. Svět měl k dispozici vzpomínky ruských disidentů, knihu Souostroví Gulag a spoustu jiných materiálů, z nich mohl usoudit, jaká je ta proklamovaná socialistická humanita doopravdy.

Všechny oběti rudé krutovlády však měly smůlu. Na rozdíl od hitlerovského fašismu bolševismus neodsoudil žádný mezinárodní tribunál, neproběhlo žádné mezinárodní odsouzení ideologie jako celku. Komunistické strany se buď přejmenovaly (nebo taky ne) a vesele fungují dále. Nikdo nikdy nahlas oficiálně neřekl, že komunismus má na kontě stejné - ne-li větší - množství obětí než fašismus, o morální a jiné devastaci nemluvě.

Když si prohlédneme horoskop zahájení sjezdu, uvidíme tam obrazec Draka, v jehož podélné ose je Merkur na konci Kozoroha v opozici na Urana na konci Raka. Kozoroží Merkur sám je v kvadrátu na Neptuna a nemilosrdně likviduje veškeré iluze o třídně spravedlivé společnosti, která je postavena na potlačování lidských práv a nerespektování lidské důstojnosti. Občas se nám ještě někdo snaží namluvit, že sama myšlenka socialismu není špatná, špatní jsou jenom lidé, kteří ji realizují.

Zatímco píšu tyto řádky, letí k Havaně letadlo, v němž sedí paní Pilipová a patrně se modlí za to, aby se setkala se svým manželem. Vyjel si totiž na Kubu a mluvil tam s kým uznal za vhodné. Byl ale v jedné z posledních zemí, která se ještě řídí tou dobrou myšlenkou a teď sedí ve vězení. I z tohoto úhlu pohledu by bylo škoda, aby výročí týdne upadlo v zapomění.