Bludný balvan

 

Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii družstev získává

Zlatý Bludný balvan 2001

Týdeník Astro

Za nabídku paranormálních služeb, předmětů a akcí nejen na svých stránkách ale i při ezoterických Astrovíkendech, kde si lze pořídit skrze čarovné předměty zdraví, štěstí a informace o budoucím osudu.

Každý týden se čtenář Astra dozví, jaký bude vliv sluneční soustavy i Luny na dění v České republice, dále stručnou charakteristiku dětí narozených v tomto týdnu, vlastní výsek osudu(včetně, žel pouhých fragmentů, výsledků Sportky). Astro seznamuje s bílou magií,radí jak věštit budoucnost z odlévání vosku, vržených kostek, seznamuje se šamanismem, tarotem, psychotronikou, jasnovidectvím, numerologií, aurou a mnoha jinými úkazy a činnostmi, kterým musíte věřit aby fungovaly.

V č. 36/2001 varuje: Pozor na utopické touhy! ... Ve druhé polovině týdne… mohou nastat vystoupení extravagantních umělců propagujících nové umělecké a módní trendy, hrozí článek. V úterý a ve středu toho týdne čekaly prý naše kriminalisty a sportovce ostré boje se střídavými úspěchy. Pravděpodobné byly násilné trestné činy, četné havárie a úrazy.Veřejnost měla být zneklidněna rozhodnutími soudů a nemorálním chováním některých čelných představitelů.Školství a kultura měly zápasit o život. Je uklidňující že vše jmenované, co se skeptikům jeví jako stálý stav našeho světa, soucitní astrologové situují do jednoho týdne. O dva týdny později jejich zásluhou náš svět dočista zkrásněl.V čísle 38/2001 se v článku Vlivy sluneční soustavy na dění v ČR radostně praví: „Týden ve znamení tolerance a vlídnosti. … Nejvýznamnější konstelací tohoto týdne je harmonické spojení Slunce ve znamení Vah a Neptuna ve znamení Vodnáře. Této příjemné planetární konstelace je možno využít k urovnání konfliktů vzniklých rozdílnými názory náboženskými, duchovními či politickými, a to jak mezi státy, tak v rodinném kruhu.” Astro klade též vzrušující a rozčilující otázky zabedněné vědě: V čísle 38/2001 se Zoša Kinkorová znepokojuje: …Věda tvrdošíjně trvá na tom, že elipsy, po kterých obíhají planety, mají jenom jedno ohnisko. A člověk se ztrapní, když se zeptá, co je v tom druhém ohnisku! Vědci tvrdí, že tam nic není. Ale to přece není možné, protože každá elipsa musí mít 2 ohniska – to ví každý žáček...

V č. 40 /2001 se Jarmila Gričová zase diví: … V těchto krajích (tj. islámských) se rodí doma, registrace narozených dětí v podstatě záleží na libovůli otce, … děti se pojmenovávají po zemřelých sourozencích a se jménem od nich převezmou i datum narození… V souvislosti s výše uvedenými fakty nechápu, jak mohla v takovém zmatku s daty narození vzniknout arabská astrologie, která dodnes udivuje přesností prognóz a precizností výpočtů…“ Ani komise Bl.b. nechápe, a je vděčná Astru za údiv. Kde je údiv, tam je vděk. Kde vděk, tam Balvan.

 

 

 Úvodník k Astru č. 40/2001

Astrální příbuzný

Když se začne mladý nadšenec (to mladý nemusí označovat zrovna počet pozemských let, ale spíš stav ducha) zabývat vážně astrologií, většinou ho hned zpočátku zajímá, kdo se narodil ve stejný den jako on. Jaká je to pak radost, když se přijde na to, že se z vůle nebes a za pomoci většinou nic netušících rodičů narodil stejně jako Johannes Kepler (6. ledna) nebo dokonce Nostradamus! (14. prosince). Mě bylo takové štěstí odepřeno. 27. června se sice narodila hluchoslepá spisovatelka Hellen Kellerová a popravili Miladu Horákovou, což zajisté ale není to, čím by se člověk rád chlubil. Den předtím, než jsem začala psát tyto řádky,  jsem měla pocit, že jsem se se svým astrálním příbuzným konečně potkala, i když potěšení z tohoto setkání bylo víc než pochybné. Můj učitel z Polska mi s jistým jedovatým podtónem 12. září v 11.45 SELČ volal, že se 28.6.1957 dle jeho zdrojů narodil Usáma bin Ládin a neopomněl dodat, že mi k tomuto astrálnímu příbuzenstvu blahopřeje. Když jsem se začala hrabat v  horoskopu, musela jsem uznat, že je pro svou roli duchovního otce teroristů hvězdami dobře vyzbrojen. Bisextil mezi Merkurem, Neptunem a Plutem dává sílu projevu, Saturn ve Střelci v trigonu na konjunkci Mars/Uran dobře směrovanou energii ve službě ideí a Luna se nachází v pásmu, kde vytváří lidi, kteří jsou velice tvrdohlavé vůle a které na cestě k cíli v podstatě nejde zastavit. Arabská astrologie ještě dodává, že takový zrozenec nemá kořeny a neustále se nachází na cestách. Navíc má kolem sebe hodně přátel, kteří udělají celkem cokoliv, aby si získali jeho úsměv. Dokončila jsem analýzu horoskopu a propadla jsem v chmury. Jako astrologovi mi bylo jasné, že máme jakési základy společné, jako člověku se mi to zase bytostně příčilo. Nicméně jsem se rozhodla, že datum zavěsím na internet a uvidím, co na to mí kolegové. Po malé chvíli se ozvalo několik lidí, včetně jedné mé známé (ano, to byla ta, které náboženská policie zamalovala kotníky, čímž se postarala o její vřelý vztah ke všem fundamentalistům dohromady a ke každému zvlášť) a vysvětlili mi, že datum vůbec nemusí být jisté, protože v těchto krajích se rodí doma, registrace narozených dětí v podstatě záleží na libovůli otce, že se děti běžně pojmenují po svých zemřelých sourozencích a se jménem od nich převezmou i datum narození včetně roku a několik dalších takových zajímavostí, které zní člověku v našich zemích víc než podivně. Navíc se objevilo další datum, kdy měl terorista spatřit světlo světa - a to 10. března 1957, přičemž zdrojem byly oficiální stránky Interpolu. (V tomto případě by bylo jeho Slunce v den výbuchu v naprosto přesné opozici na Slunce události). V souvislosti s výše uvedenými fakty  však nechápu, jak mohla v takovém zmatku s daty narození vzniknout arabská astrologie, která dodnes udivuje přesností prognóz a precizností výpočtů. Na druhé straně jsem však docela ráda, že datum je víc než nejisté. V každé rodině se totiž najde příbuzný, jehož existence se ve slušné společnosti nepřipomíná. Astrální rodina není výjimkou.

 

 

Úvodník k Astru č. 19/2002

 

Bludný balvan

 

Když jsem dorůstala, měla jsem kolem sebe spoustu kamarádek a známých. Vzpomínám si na léto, kdy se mi jedna svěřila, že se asi líbí jednomu staršímu klukovi (měl už tehdy po vojně), což se projevuje tak, že na ni při koupání vrhá nemravné pohledy a když se na městě potkají, tak na ni nestoudně zírá. Neustále mluvila o tom, jak ji to otravuje a jak je to hrozné. Až po delší době jsem přišla na to, že kluk na ni v podstatě kašlal a že z její strany šlo jenom a pouze o zbožné přání, a že tento vztah - nevztah dodával smyslu její fádní a nudné existenci. Léta plynula, já jsem na tuto epizodku dávno zapomněla, a na mysl mi přišla až v den, kdy jsem se dozvěděla, že časopis Astro obdržel od společnosti skeptiků Sysifos za rok 2001 zlatý Bludný balvan. Možná mám více štěstí než je v kraji zvykem, ale ještě jsem se nesetkala s astrologem, který zpochybňuje výsledky astronomie. Vzpomínám si, jak jsem mnohokrát od svých učitelů slýchala, jak je důležité, abychom se vyznali i v zákonitostech, které řídí pohyb planet po nebeské sféře, a uměli odlišit to, co na nebi možné je, od toho, co možné opravdu není. 

Když jsem však četla závěry Komise pro udělování Bludného balvanu, začala  jsem uvažovat nad tím, proč vlastně celá sysifovská aktivita vznikla. Vezmeme-li v úvahu, kolik graduovaných, vysoce vzdělaných a tu- i cizozemskými doktoráty ověnčených lidí se zabývá monitorováním, následným studiem, posuzováním a posléze odsuzováním něčeho, co vlastně nemá smysl, nezbývá nám, než se před jejich námahou poklonit. Ve všech jak populárně vědeckých tak ryze odborných časopisech si lze přečíst, jak je vědecká práce náročná, jak je čas vědců drahý a jak každý vědec své cti dbalý trpí tím, že jeho vzácný čas v tomto časoprostoru ubíhá, a bojí se, že nestihne všechno, co by na tomto světě stihnout chtěl a měl. V případě řádného vědce však trpí nejen on, ale i manželka, děti, rodiče, ba i domácí zvířata, protože se věnuje svým povinnostem v laboratoři, pracovně nebo na ústavu a pro všední starosti pro samou vědu nemá čas. O to víc mě dojímá představa, že skupina takto zaneprázdněných lidí je schopna obětovat nemalou část svého vzácného a tolik drahocenného času,  sejít se, prostudovat vše, co česká alternativní scéna nabízí, zvážit to, napsat, umístit na Internet a do médií, sehnat sál, vytisknout pozvánky a to vše z vlastních nesobeckých kapes (nevím o tom, že by na tento program byl vypsán grant a to, že by pro svou soukromou aktivitu zneužili peněz z kapes daňových poplatníků v případě takových charakterů v úvahu nepadá). Když si však ale uvědomíme, jak mizerně jsou čeští vědci placeni, o čemž si můžeme přečíst čas od času v novinách, dojme nás představa, že se za každým Bludným balvanem skrývají uslzená očka hladového dítěte vědce, který finance, jež měl věnovat do jeho zmrzliny, zmužile vložil do boje s tmářstvím, reprezentovaným naším časopisem...

Když si ale vzpomenu na příhodu ze svého mládí, může celá aktivita dostat jiný rozměr. Každý z nás potřebuje někoho, kdo je stejné krevní skupiny a s kým si může popovídat. Někdo chodí hrát mariáš, někdo sportuje a někdo halt zakládá Sysifa. A když má takováto skupina společného nepřítele, je o její jednotu postaráno. Boj proti něčemu totiž podle psychologie dodává životu smysl a to bez rozdílu, zda se jedná o pubertální dívku z Hranic na Moravě v roce 1972 nebo zralého vědce z Prahy o třicet let později. Možná by bylo dobře, kdybychom se dovedli sejít a popovídat si o tom, jak svět funguje, jak je astrolog i astronom bez rozdílu uchvácen fotografiemi z Hubbleova teleskopu, které přinášejí obrazy z hlubin vesmíru. Také by možná šlo vzpomenout na doby, kdy se hvězdopravectví rozdělovalo na teoretické a praktické a kdy byl astrolog zároveň astronomem. Ale přece po nich nemůžeme chtít, aby se až tak snížili...