17/2001) Freude, Freude, Freude...

 

...vždycky na tě dojde. Dojde na rodáka z moravského Příbora (18E00 a 49N39), kde tento slavný člověk spatřil světlo světa 6.5.1856 v 18.30 SEČ. Horoskop má tedy ascendent ve Štíru. Descendent v Býku je bohatě obsazen planetami - v okolí hrotu sedmého domu je jich pět - Venuše, Pluto, Slunce, Uran a Merkur. Zajímavá je i recepce mezi Marsem v Býku a Venuší v Beranu, z níž lze beze stínu ironie odvodit nejen to, že pro něj byla práce opravdovým koníčkem, ale i to, že o uznání svého díla musel velice aktivně bojovat. Proč tomu tak bylo? Ve své práci dospěl k závěrům, které přesahovaly veškerá společenská tabu, jež byla v té době základem nazírání na vývoj lidské duše. Ještě dneska se setkáváme s názorem, že malé dítě je nepopsaná tabule, která nemá vlastní vášně, vlastní touhy ani vlastní sexualitu. Freud svou prací dokázal, že tomu zdaleka tak není a že to, co je v dětství uměle potlačeno, nám může v dospělosti pěkně zatopit. Je zajímavé, že Neptun, který v horoskopu představuje nevědomou složku lidské psychiky a sny (které Freud rozebíral a hledal v nich klíč k nevysvětlitelným hnutím lidské duše) je v Rybách, kde vládne sám sobě a zároveň vládne Jupiteru, který podle tradice je druhým vládcem Ryb. Sláva tedy v každém případě přišla, ale byla vykoupena spoustou skandálů, nepříjemností a odsuzování. Není se celkem čemu divit, protože každá akademická obec má velkou setrvačnost a nové poznatky přijímá až už opravdu není zbytí. Později se sice ukázalo, že řešení problémů, které Freud nastínil, není zdaleka tak jednoduché, ale průkopnické kroky byly pouze a jenom jeho zásluhou.

Svou teorii představil Freud světu z Vídně, kam se v jeho dětství rodina přestěhovala. Stal se tam během let váženým profesorem vídeňské university a byl by tam spokojeně žil až do smrti. Byl to však Žid a proto po připojení Rakouska k Říši emigroval do Velké Británie, kde v Londýně 23.9.1939 umírá. Je zajímavé, že jeho teorie a způsob léčení duševních poruch si našly daleko větší popularitu za oceánem. Tento zdánlivý paradox dojde objasnění, když si jeho radix přepočítáme na New York. Ascendent se dostane do prvního stupně Panny a jeho vládce Merkur se ocitne v konjunkci s MC. Celé stelium se přesune do devátého a desátého domu, kde bude sedm prvků horoskopu včetně lunárních uzlů. S takovým obsazením se opravdu nelze divit, že Freudova metoda v Americe slavila a slaví obrovské úspěchy.

Měli bychom si uvědomit, že ve společnosti, která je založena na výkonu, není čas ani na problémy, ani na slabé. My jsme naštěstí z generace, která ještě má upřímné přátele, s nimiž si může od srdce popovídat bez ohledu na to, že bude v mnohých dobrodružstvích smutným hrdinou. Když se ale na přátelství nepracuje a když se pro jeho vývoj něco neobětuje, zjistí nakonec člověk, že je na vrcholu moci sám. A že si nemá s kým povídat o svých žalech, starostech a pochybnostech. Potom jde k psychoanalytikovi, astrologovi, kartářce či chiromantce (nehodící se škrtněte) a tam si v podstatě platí někoho, kdo bude jeho smutkům naslouchat a nebude je odhánět jako něco nevhodného eventuelně jako důkaz možnosti vlastního selhání. Upřímný přítel naslouchá s láskou. Ví, že jde o vztah reciproční a že se mu jeho námaha a ztracený čas vrátí. Takové přátele nám všem z duše přeju.