01/2001) My tři králové jdeme k vám...

 

V sobotu 6.1. se bude slavit svátek Tří králů jako památka na den, kdy novorozeného Ježíše poznal a uznal svět v podobě tří mudrců. Ti přišli z dalekých krajů a donesli dítěti Ježíšovi dary, které měly symbolizovat jeho královskou a vykupitelskou moc.

Nebudu se plést do řemesla kolegyni Vavřincové, která o tomto tématu ví daleko víc než já. Já si jenom představuju, jak takový mág žil. Narodil se, byl vychován a vzdělán a protože to byly doby vzdálené a zkoumání nebes se dělilo na hvězdopravectví teoretické (dnešní astronomie) a hvězdopravectví praktické (nynější astrologie), dostalo se mu vzdělání i v tomto ohledu. Co dělal potom? Nevím - ale asi nezahálel. Možná pracoval jako astrolog, možná jako lékař, ale rozhodně sloužil lidem. A čekal. Nejsem si jista, zda věděl na co. Jednoho dne se zadíval na nebe (neboť v oněch dobách se každý astrolog díval večer na nebe) a uviděl Hvězdu, jež ho zvala na cestu. Sbalil se a vyrazil. Cestou potkal své dva druhy, kteří byli z jiných zemí. Kde se setkali? Jak se setkali? Nevíme. Jak se domlouvali? Opět nevíme - můžeme se jen dohadovat, že to byla řečtina, což byl v té době univerzální jazyk vzdělaného světa. Všichni tři dorazili do Jeruzaléma, kde se poklonili králi Herodovi a poněkud neobratně prokecli, že jdou navštívit onoho nového krále. A Herodes, který měl dobré důvody pro to, aby se o svůj trůn bál, si přál, aby mu podali na zpáteční cestě hlášení a sdělili mu, kde se nachází ten nový král. Samozřejmě že ne proto, aby se mu mohl poklonit a vzdát mu čest. Králové odjeli do Betléma, tam se poklonili, ale zpátky jeli jinudy. V důsledku čehož Herodes vtrhl do Betléma a vybil všechny novorozené chlapečky.

Co vedlo tak vzdělaného člověka k tomu, aby během několika chvil změnil od základů svůj život?. Mohl se na všechno vykašlat a nejezdit nikam. V dějinách spásy by bylo o jednoho krále míň nebo by nebyl vůbec žádný král a Mesiáše by nikdo nepoznal, což by zachránilo život nejen betlémským neviňátkům, ale posléze i Dítěti, z něhož by vyrostl zdatný tesař, který by žil obyčejným životem. Možná by si jeho Matka vzpomněla na anděla, který ji navštívil, ale sama by už nevěděla, jestli to byla pravda - a proto by o tom s nikým nemluvila. Ale stalo se tak, jak se stalo a dějiny se odehrály tak, jak se odehrát měly.

Nedávno jsem se dostala do sporu se svědkem Jehovovým, který mi vysvětloval, že hvězdy nemají na život lidí žádný vliv. Naštěstí pro lidstvo o tom tento mág - král nevěděl. Kdyby se totiž nedíval na hvězdy, nevěděl, co v nich má hledat, a posléze z nich nezjistil, že už se to stalo a že nazrál čas, nemuseli bychom dodneška vědět, že se nám narodil Mesiáš.