23/2001) Promoce

 

17. června 1901 bylo pondělí, které vypadalo jako zcela nezajímavý den. Obyčejný den to ale nebyl pro Marii Zdeňku Baborovou. Ta totiž ukončila studia na Karlo - Ferdinandově universitě a byl jí udělen jako první ženě titul doktorky filosofie. V den promoce jí bylo přesně 24 let a pět měsíců - narodila se totiž 17. ledna 1877. Pro úkol, který si předsevzala, si můžeme jen těžko představit někoho, kdo by k jeho vyplnění obdržel lepší planetární dispozice. Slunce je v Kozorohu, pod vládou Saturna z Ryb. Luna, která symbolizuje psychiku zrozence, je na konci svobodomyslného Vodnáře, přičemž její vládce Uran je ve Lvu. Uran tvoří zároveň přesný trigon na Jupitera, který je spoluvládcem Ryb, v nichž je Saturn jako vládce Slunce. Tato dáma musela být velice cílevědomá, musela umět o své pravdě přesvědčit jiné (Merkur je 15 stupňů před Sluncem a ve Vodnáři) a musela umět překonávat námitky typu „To nejde“, kterých na své cestě k titulu musela určitě vyslechnout víc než dost. Určitě jí v tom pomáhala i Venuše v Kozorohu, která jí dala tvrdošíjnost, ale díky trigonu na Neptuna také štěstí a lidi, kterým imponovala a kteří jí byli ochotni na její nelehké cestě vzhůru pomáhat. Mars ve Střelci ji obdařil povahou bojovníka a jeho kvadrát na Saturna vypovídá o tom, že popuzovala mnohé tehdejší autority a že opravdu musela být minimálně dvakrát lepší než její mužští kolegové. Slečna Baborová ale studia vítězně ukončila a byla promována. Její slavnostní den byl pod vládou Merkura v Raku. Luna jako nositel emocí byl ve svém znamení a v konjunkci s Venuší - musela opravdu zářit štěstím. Slunce bylo ve volné konjunkci s Neptunem (sny se uskutečňovaly) a v paralele s Merkurem a s Venuší. Celý horoskop však měl jednu pihu na kráse: Luna, Merkur i Venuše byli v opozici na volnou konjunkci Jupiter/Saturn v Kozorohu. Marie Zdenka měla svůj vytoužený titul, ale s jeho praktickým uplatněním to bylo poněkud slabší. (Kdo by konečně zaměstnal ženu a vystavil se posměchu, když je kolem tolik mladých mužů na ženění, že?) Když se podíváme na srovnávací horoskop jejího narození a promoce tímto úhlem pohledu, nemůže nás překvapit, že jsou planety radixu a události velmi málo provázané (celkem je tam jenom 17 aspektů). Je fakt, že Slunce události je v trigonu na Lunu, je fakt, že její Luna je v trigonu na Neptuna. Krásně aspektovaný je Saturn, jež vytváří trigon k Luně a Venuši události. (Pán času mohl být s výsledkem své lekce spokojen.) Radost ale opět kalí osudová složka lidského života. Na karmických uzlech je Mars a Pluto, které naznačují, že boj zdaleka nekončí a že vyhrála jenom první kolo.

Svým vítězstvím však otevřela vrata Karolina - a posléze všech ostatních universit - mnohým dalším dívkám a ženám. Dnes už si nikdo nedovolí pochybovat o tom, že ženy vysokoškolské studium nejenom zvládnou, ale že ho jsou schopny i prakticky uplatnit. Za to patří slečně Baborové nejen vzpomínka, ale i dík.