Astro 2002

Výběr z příspěvků do časopisu Astro, které vyšly v roce 2002. Vynechávám ty, které se týkaly prognóz na příští dny a podobně a které by tudíž už dnes nebyly příliš aktuální.