51/2002) Silvestrovské rozjímání...

Velice ráda čtu knížky z historie. Když se člověk zabere do idylických popisů staropražských oslav Vánoc a Nového roku, které uměl tak krásně načrtnout Ignát Herrmann, má pocit, že tehdy lidé žili pomaleji, nikam nespěchali, k silvestrovské večeři si pár přátel pozvali a dobře se bavili. Svět kolem stál a nebylo nic, co by je vytrhlo z láskyplné rodinné pospolitosti. Na jevištích různých šantánů byl o půlnoci vystřídán Starý rok, kterého personifikoval bradatý a patrně veškerými neduhy prolezlý kmet, rokem Novým, kterého naopak ztělesňovalo růžové a k celování zvoucí batole, které mělo ve svých šibalských očkách pro každého jenom kladné přísliby budoucnosti.

Uznejte, že se s takovými představami novoročních oslav těžko zápasí a ještě hůř se píše novoroční fejeton. V něm by mělo být něco humoru (je přece konec roku!), něco vážného pro začátek roku nového a navíc možná i vzpomínka na redakční spolupracovníky, díky jejichž nemalé práci se k vám tyto řádky dostanou ve formě, která neuráží ani čtenářovo oko ani jeho estetické cítění. Když jsem si však v různých svých zdrojích hledala data, která jsou spojena se Silvestrem a s novým rokem, zjistila jsem, že idylický Silvestr v rodinném kruhu je záležitostí poměrně moderní.

Na Silvestra v roce 406 v oblasti Rýna asi nikoho nenapadlo, že by měl chystat novoroční hostinu. V ten den totiž překročili Rýn (což byla tehdy hraniční řeka) Vandalové a vydali se na pochod na Řím. O tom, že si tam počínali dobře, svědčí i jejich jméno, které zůstalo synonymem pro obdobný druh chování ve všech evropských jazycích. 31. prosince 1851 také ministr Bach zrušil v Rakousku březnovou ústavu. Asi počítal s tím, že se lidé shromáždí u prostřeného stolu a nebudou jeho nařízení komentovat. Politická novoroční překvapení však nejsou pouze doménou předminulého století.

Ve století zcela nedávno minulém se o takové postaral Boris Jelcin, který na Silvestra v roce 1999 ohlásil své odstoupení a jmenoval jako svého nástupce Vladimíra Putina. Šok, který tím způsobil, byl celosvětový. Novináři a komentátoři, kteří byli už dávno doma, se museli vrátit do práce a začít uvažovat nad tím, jaké důsledky bude tento překvapivý čin mít na zbytek světa. Jeden z komentářů pravil, že načasování bylo geniální. Bylo téměř jisté, že armáda i její šéfové budou už dostatečně pacifikování vodkou a nebudou mít síly k tomu, aby vyjádřili eventuelní nesouhlas s Jelcinovým následníkem.

Na Silvestra roku 1600 byla také založena Východoindická společnost, která se později valnou měrou podílela na vytváření britské koloniální říše. Když tedy pánové přežili ve zdraví banket, který se na oslavu založení konal, mohli si druhý den ráno říci, že jejich Společnost právě zdárně vkročila do druhého roku své existence. Na Silvestra se však mohly dít i jiné zajímavosti. Mohli jste si třeba lehnout (pokud jste ovšem šli spát) v jednom počítání času a probudit se ve druhém. Stalo se tak v roce 1805 ve Francii, kdy lidé uléhali 11. nivoze XIV, a probouzeli se 1. ledna 1806. Silvestrovskou půlnocí totiž zanikl nový republikánský kalendář a byl nahrazen zpátky kalendářem gregoriánským. Na Silvestra se tedy může díti - jak výše uvedeno - leccos. Ale ani Nový rok za ním není příliš pozadu.

Na Nový rok 1808 byl v Anglii zrušen obchod s černochy. O pouhých 55 let později byli v USA osvobozeni otroci, kteří bojovali na straně Severu v občanské válce. Ti, kteří nebojovali, si museli na osvobození počkat až do roku 1865. 1. ledna 1993 zanikla ČSFR a vznikla samostatná Česká republika a jako její astrální dvojče Slovenská republika. Když si ale vezmu, co společností vzniklo k datu 1. ledna - jako třeba Matice česká v roce 1831 - napadá mě, že by neškodilo, kdyby bylo o trochu astrologické osvěty mezi lidmi více.

V našich zeměpisných šířkách vychází totiž novoroční půlnoc tak, že ascendent události je ve znamení Vah. Protože se jeho vládkyně Venuše nemůže od Slunce příliš vzdálit, může být ve Střelci, v Kozorohu nebo ve Vodnáři. Ani v jednom z těchto znamení se necítí dobře a ani v jednom z těchto znamení neumí plně využít svých potenciálů. Navíc se Slunce v Kozorohu jakékoliv změně stávajícího stavu urputně brání (vládce je Saturn, který jakoukoliv změnu bytostně nesnáší). Když se vrátíme zpátky k ascendentu ve Vahách, musíme si přiznat, že ani on neponouká zrozence k realizaci zajisté chvályhodných novoročních předsevzetí. Měli bychom si tedy jednou provždy připustit, že Nový rok není na realizaci novoročních předsevzetí vůbec dobrý.

O novém roku, který právě přichází, to platí dvojnásob. Ascendent je ve Vahách v náběžné kvadratuře na Slunce (první špatně - vybíráme si takové plány, které nám jdou bytostně proti srsti tím pádem je realizovat ani nemůžeme). Vládkyně ascendentu Venuše je ve Štíru v konjunkci s Marsem (druhé špatně) a je spolu s ním vrcholem T-kvadratury (třetí špatně), na jejímž dalším rameni leží Jupiter na hrotu domu jedenáctého a druhém Uran v domě pátém. (Venuše s Marsem je v domě druhém). Můžeme tedy počítat s tím, že budeme mít více finančních požadavků než možností je realizovat. Finance budou chybět a my je nebudeme potřebovat ani tak pro sebe jako pro své milované, pro své děti nebo pro své kamarády, kteří z nás budou týt bez nejmenších výčitek svědomí. Východisko z takto napjaté situace je v domě osmém, kde budeme čekat na peníze cizí, aby nás dostaly ze šlamastiky, do které jsme se zamotali vinou jedině a pouze vlastní. Díky Černé luně v sedmém domě můžeme navíc čekat, že se tyto experimenty nepříznivě odrazí nejen na našem manželství, ale i na zaměstnání nebo vlastním podnikání. Rezumé tohoto stručného horoskopu je tedy jasné: nikomu nic nedávat, nepůjčovat a neslibovat.

Na straně druhé si ale také uvědomit, že horoskop platí pro všechny a proto ani my nemůžeme od nikoho nic požadovat - zvláště ne ve formě daru nebo bezúročné půjčky. Musíme se smířit s tím, že přichází rok, v němž pomocnou ruku najdeme nejpravděpodobněji na konci vlastního ramene. Když ji ale budeme hledat poctivě, poskytne nám pomoc Saturn z devátého domu, který dává novému roku pečeť Věčnosti. Všechny duchovní směry tvrdí, že věčnost začíná právě v tomto okamžiku. A pokud se v tomto směru rozhodneme jít, dává nám tento rok opravdu netušené možnosti, k jejichž realizaci si vám dovolím popřát hodně štěstí a ten nejlepší vítr do plachet.