14/2002) Samuel Hahnemann

Ke své ostudě se přiznám, že jsem se o lékařské metodě, zvané homeopatie, dozvěděla až hodně dlouho po ukončení lékařské fakulty. Nebyla to tak zcela moje vina, protože o ní nic netušil ani žádný z mých spolužáků. V dobách jediné pravdy totiž nebylo vhodné, aby se někdo zabýval metodou, která měla sice vynikající léčebné výsledky, ale nikdo nevěděl, jak funguje a díky jakému mechanismu vlastně léčí.

Dne 10. dubna vzpomeneme narození jejího zakladatele, jímž byl Samuel Hahnemann, který spatřil světlo světa v roce 1755 v Míšni (13°28¢E, 51°09¢N) ve 23.55 SEČ. (zdroj - Astrodata). Byl to jeden z osvícených lékařů, kteří se nedomnívají, že absolutoriem lékařské fakulty do sebe vsákli veškerou moudrost světa. Faktem ale zůstává, že stav lékařské vědy byl ve druhé polovině 18. století více než neutěšený. Hlavní arsenál doktora tvořilo pouštění žilou, léky byly podávány v dávkách, jejichž konzumaci přežila jenom opravdu silná konstituce, a zvláště při chronických chorobách lékař jenom bezmocně přihlížel, jak jeho místo zaujímá kněz a posléze hrobník. Jakou měl mladý Samuel pro boj s těmito „vědeckými názory“ planetární výbavu je více než jasné hned při prvním pohledu na horoskop: na ascendentu ve Střelci je Pluto, který dává zrozenci nechuť brát vážně hlásané pravdy - zvláště ty neotřesitelné a nezpochybnitelné. Pluto je ve vládě Jupitera na hrotu devátého domu (Hahnemann celý život cestoval a nakonec zemřel v Paříži). Merkur je na samotném konci Ryb pro vládou inspirativního Neptuna a je retrográdní, což znamená, že přeje psanému slovu. Základní homeopatické dílo, Organon racionální léčby, vyšlo v Lipsku poprvé v roce 1810, kdy Saturn události tvoří trigon na Lunu lékaře, Uran sextil na Jupitera a Neptun trigon na Neptuna. Neptun však zároveň vytváří kvadraturu na Venuši, Marse a Jupitera, které jsou předzvěstí bojů a skandálů, které se kolem této metody rozpoutaly a které s mírnými přestávkami (způsobenými hlavně zákazem provozování homeopatie) trvají až dodnes. Na hrotu druhého domu je Saturn v kvadratuře na Slunce (Hahnemann byl velice hrdý a když pacient nedodržoval jeho léčebné pokyny, poslal ho do háje a peníze mu vrátil, což je sice vlastnost vynikající pro budoucí životopisce, ale poněkud nepraktická pro život). Venuše je v konjunkci s Marsem a s Uranem v Rybách (rozhodně nešlo o mnicha ani o člověka, který by myslel jenom na vědu; důkazem budiž fakt, že se svou první manželkou Henriettou měl deset dětí a po její smrti se ve věku 80 let oženil s dámou, které bylo jenom něco málo přes třicet.)

Z hlediska astrologického je zajímavé, že zájem o jeho léčebné metody stoupá v době, kdy se Pluto, jež mu při narození stál na ascendentu, vrací do svého radixové postavení. Z hlediska lidského je však daleko zajímavější, že homeopatie byla poprvé lékaři odsouzena a nazvána pavědou už v roce 1813. V témže roce Hahnemanna žalovali lipští lékárníci. On si totiž své léky míchal sám, čímž tito dobří mužové přicházeli o kšeft a proto si jejich lobby vymohla královský dekret, jímž se mu zakazuje vyrábět léky vlastní rukou a naopak přikazuje zadat jejich výrobu koncesovanému lékárníkovi. Kolkolem vzato - moc se toho od Hahnemannovy doby nezměnilo. Pluto je zase ve Střelci a o tom, že homeopatie je pavěda, se dočtete v každém lékařském časopise. Za úlevu a uzdravení jí sice vděčí milióny pacientů, ale to přece není fakt, který by zmírnil negativní vztah, který k ní učení mužové již přes dvě století chovají...