49/2002 Thorwald Dethlefsen

V životě lidském se střídají chvíle jako v kaleidoskopu. Najdeme tam chvíle, které bychom si klidně rádi ještě několikrát zopakovali (třeba první polibek), najdeme tam chvíle, bez kterých bychom se klidně minuli (třeba cesta domů s nepříliš vydařeným vysvědčením) a najdeme tam chvíle, které bychom nejraději ze života eliminovali úplně a nikdy více bychom se k nim nevraceli. K těmto zážitkům patří třeba souboj s nemocí - ať už vlastní nebo cizí, bdění u lůžka nemocného, který nám pomalu přes všechnu péči a lásku odchází a obdobné události, které se bohužel nikomu z nás nevyhnou. Je zajímavé, jak se k podobným problémům stavěli psychologové. Ještě nedávno se u nás o zdravotním stavu nemocného neinformoval pacient sám, ale informovali se jeho blízcí. O mukách, která průměrně inteligentní pacient v takovém případě zažíval, je snad lépe nemluvit. Psychologové a psychoterapeuti se snažili, aby nám pomohli přežít stresy, které nevyhnutelně při setkání s nemocí nastávají. Jejich rady však byly bohužel nudně stereotypní. Nemyslete na chorobu, snažte se žít dál... Jenomže jak žít dál, když každá mozková buňka přemýšlí jenom nad tím, jak bude choroba pokračovat, dumá nad tím, jakou mám naději a nakonec i nad tím, kdy přijde bolest a jestli ji vydržím snášet...

Jedním z prvních psychologů a psychoterapeutů, kteří protrhli bludný kruh vzájemného obelhávání, byl Thorwald Dethlefsen, který se narodil 11. prosince 1946 v 9.45 SEČ v Herrschingu nedaleko Mnichova (11E35, 48N08 - zdroj DAV) a který přistoupil k nemoci zcela nově. Vzal ji totiž jako životní lekci, která sice nemusí být a není příjemná, ale která nám pomůže v duchovním i v duševním růstu. Odejmul jí stigma čehosi nepatřičného, za co by se měl člověk stydět a o čem se ve slušné společnosti nemluví. K tomuto úkolu byl planetami velice dobře vybaven. Ascendent má v Kozorohu, přičemž jeho vládce Saturn leží v sedmém domě ve Lvu ve velmi volné konjunkci s Plutem. Luna leží v Raku v zastávce, kde hovoří o praktické realizaci duchovního života. Slunce se nachází spolu s Marsem a Černou Lunou na hrotu domu dvanáctého, Uran a Dračí hlava jsou v opozici v domě šestém v Blížencích. Dvanáctý dům nutí nahlas vyslovit i to, o čem se obvykle nemluví, zatímco Uran na hrotu šestého domu mluví o naprosté revoluci v přístupu k nemocem. Vládce šestého domu je Merkur, který je spolu s Jupiterem a Venuší ve Štíru v domě desátém a zároveň v trigonu na mateřskou Lunu v Raku. Celý tento útvar hovoří o člověku, který věnuje ostatním lidem pozornost nikoliv ze zvědavosti, ale z bytostné touhy pomáhat při prožívání toho nejhoršího, co jeho bližní v životě potkalo. Navíc si lze všimnout Neptuna v poslední třetině domu osmého, který poukazuje na meditace jako na lék pro tělo i duši.

Když se nad tím zamyslíme hlouběji, můžeme dospět zhruba k tomuto závěru: Jsou v životě zkoušky, které si nikdo se zdravým rozumem dobrovolně nevybere. Přesto přicházejí. V takovém případě se musíme snažit, abychom je zvládli co nejdůstojněji. Knihy Thorwalda Dethlefsena nám na této cestě budou velice platným průvodcem.