22/2002) Kampeličky

8. června roku 1872 zemřel v obci Kukleny u Hradce Králové místní oblíbený lékař a buditel. Narodil se 14. listopadu 1805 v Lomnici nad Popelkou a už při prvním pohledu na kosmogram (horoskop nelze vypočítat, protože hodina narození se nepodařila zjistit) vidíme, že jeho život nebyl rozhodně jednoduchý. Trojkonjunkce Slunce, Neptuna a Merkura na samém konci Štíra, kterou kvadrátuje Luna ze začátku Panny poukazuje na to, že běh jeho života nebude zdaleka jednoduchý. Vystudoval gymnázium, potom polytechniku ve Vídni, vrátil se do Prahy, kde ale pro chudobu nemohl dále studovat a proto v roce 1831 (tedy ve 26 letech, kdy mu tranzitní Neptun vytváří sextil na Slunce, tranzitní Saturn stojí na Luně a vytváří kvadraturu na Merkur) vstupuje do semináře. Zde znamenitě podněcuje národnostní cítění bohoslovců, pěstuje v nich lásku k českému jazyku a k vlasti, a dokonce jim založí knihovnu. Nadřízení však nesou jeho aktivity více než nelibě. Kollár sice jeho snahu ohodnotí ve Slávy dceři znělkou č. 73, ale to je asi tak veškerá světská odměna, které se mu dostane. Za dva roky ze semináře odchází, a v roce 1836 se přemisťuje do Vídně, kde nejenom studuje lékařství, ale kde se věnuje i vlastenecké činnosti. Po absolutoriu se vrací do Čech, zamotá se do událostí roku 1848, a po nich pokračuje v jednoduchém životě vesnického lékaře, kterého si jeho pacienti nade vše váží...

Pan doktor má pro lid nejen srdce, ale dokonce píše i knihy, aby ho povzdělal. Tematický rozsah má více než široký: Od jazykozptyných studií po úvahy o nutnosti pojištění, od úvah o rakouské ústavě po zdravotní rady. V těch se nevěnoval jenom lidem, ale i němé tváři, jak dokládá spisek Kolika koňská a její šťastné léčení, který publikoval v roce 1865. Zároveň se ale stává horlivým propagátorem vzájemných družstevních záložen, které dokonce vstoupily do jazyka českého pod jeho jménem. Pan doktor se totiž jmenoval František Cyril Kampelík a záložnám se říkalo kampeličky. První z nich byla založena v roce 1860 (Pluto mu v tuto dobu vytvářel téměř přesný trigon na severní uzly a neméně přesný sextil na své radixové postavení) a koncem století už byla kampelička v každé větší obci. Kdyby všechno šlo svým pravidelným krokem, byl by termín kampelička maximálně postrachem studentů lingvistiky, kteří by se potili při vysvětlování jeho významu, který by dnešnímu člověku nic neříkal. Nás však tento termín oslovuje a některé bohužel více, než je zdrávo.

Kampeličky byly sice v roce 1947 (tedy za 75 let po úmrtí jejich zakladatele) zrušeny a sloučeny do Československé spořitelny, ale v roce 1995 parlament myšlenku družstevního bankovnictví oprášil a do světa vypustil zákon 87/95 Sb., jímž zakládání záložen opětně umožňuje. Když se podíváme na srovnávací horoskop období, kdy byl tento zákon přijat (tedy dubna 1995), a radixu páně Kampelíkova, budeme přinejmenším překvapeni. Pluto stojí na jeho radixovém Merkuru a Neptun vytváří na tento Merkur sextil. Jeho jméno skloňují ve všech pádech politici, umělci a vůbec všichni, kteří touží své úspory zhodnotit průměrným výnosem 28 % p.a. Na obálkách časopisu Naše záložna se střídají celebrity, které vysvětlují, proč se rozhodli pro tento druh uložení svých financí. Konjunktura však netrvala dlouho. Na podzim roku 1999 začaly kampeličky krachovat jedna po druhé (trojkonjunkce Pluto/Mars/Černá Luna stojí na konjunkci Mars/Jupiter v Kampelíkově radixu). Sehnat peníze na vyplacení střadatelů bylo nemožné, sehnat odpovědnou osobu bylo ještě horší. Finanční vyrovnání s klienty zkrachovalých záložen není vyřízeno dodnes a dle mého skromného názoru se hned tak nevyřídí. Panu doktorovi však za to spílat nemůžeme. Měli bychom si však všichni povinně přečíst jedno z jeho děl, která dokazují, že při zakládání kampeliček promýšlel i tuto eventualitu. Spisek se jmenuje Prostředky proti zlým časům a světlo světa spatřil v roce 1865.