21/2002) Edvard Beneš

Když v poslední době vezmeme do rukou jakékoliv jenom trochu serióznější periodikum, zcela jistě v něm narazíme na otázku Benešových dekretů. Nad tím, co jsou to Benešovy dekrety a jaký mají ještě dnes význam, se tady zamýšlet nemůžeme - abychom tak učinili alespoň trochu seriózně, muselo by Astro být dvakrát tak tlusté a i potom bychom se ocitli sotva na začátku úvah nad tímto citlivým a velice složitým tématem. Můžeme se však zamyslet nad osobou člověka, po němž obdržely jméno - i když za ně zdaleka není zodpovědný sám.

Edvard Beneš se narodil 28. května 1884 v Kožlanech (13°33¢E, 50°00¢N) v 05.08 hod. (zdroj DAV). Po studiích práv a filosofie se stal docentem na Karlově universitě (jde o rok 1912, kdy Saturn stojí na radixovém Plutu a Uran je v opozici na Jupitera narození). Slibně započatou kariéru narušuje válka, Benešův přítel a učitel Masaryk odchází do exilu, Beneš nejdříve začíná organizovat domácí odboj - tedy Maffii - a když mu začíná hořet půda pod nohama, odchází v září 1915 do francouzského exilu (Uran je v sextilu na Saturna, jež je spoluvládcem MC), kde spolu s M. R. Štefánikem začíná organizovat zahraniční odboj. Diplomatickou aktivitou se snaží o to, aby vlády mocností Dohody vzaly za své myšlenku samostatného státu Čechů a Slováků. V této činnosti mu pomáhají vynikající kontakty, symbolizované Jupiterem na hrotu třetího radixového domu a velmi dobře aspektovaný Merkur z Býka, který má kromě sextilu na Lunu i trigon na Urana a je ve volné konjunkci s Neptunem. Kvadrát s Marsem a kvadrát na MC však napovídá, že i v rozhodné chvíli dával přednost slovům před činy.

14.10.1918 je pověřen funkcí ministra zahraničí prozatímní české vlády v Paříži. (Jupiter mu v tento den jde po Venuši a Venuše dělá sextil na Saturn) Ministrem zahraničí byl od roku 1918 do roku 1935 v každé vládě - ať už byl u vesla kdokoliv. Zároveň byl zakladatelem Společnosti národů, která měla za úkol řešit veškeré spory civilizovaným a nenásilným způsobem (opět Jupiter na hrotu třetího domu v sextilu na Pluta). Když v roce 1935 Masaryk abdikoval, stal se 14.12. tohoto roku jeho nástupcem (Slunce s Merkurem jsou v tento den v sextilu na MC, ale Saturn vytváří kvadraturu na Slunce). Jako president dává přednost diplomacii a zachování klidu za každých okolností a když v roce 1938 nastává Mnichovská krize, vydává část republiky Hitlerovi bez jediného výstřelu. Planeta, která je zodpovědná za boj - tedy Mars - je napadena kvadraturou Merkura a Neptuna, z čehož vyplývá, že jde o člověka, který se konfrontaci v podstatě vyhýbá) a odchází do Londýna do exilu.

V roce 1940 vytvořil v Londýně exilovou vládu, kterou posléze uznaly všechny mocnosti protihitlerovské koalice. Svou orientaci směřoval spíše na Sovětský svaz, protože se domníval, že naše republika vytvoří most mezi Východem a Západem. Z dnešního hlediska nám připadá, že téměř dětinsky věřil Stalinovým slibům o nevměšování se do našich vnitřních záležitostí. Po válce se vrací do Prahy a znovu se ujímá presidentského úřadu. V únoru roku 1948 (Jupiter mu tvoří kvadrát na Urana, Mars má kvadraturu na Merkura a Slunce tvoří kvadraturu na radixové Slunce) nastává druhá krize, kterou opět nezvládá a přijímá demisi demokratické vlády. To, že v květnu odmítl podepsat novou komunistickou ústavu a to, že 7. června 1948 odstoupil z presidentského úřadu, už ničemu nepomohlo. Na několik posledních měsíců života se odstěhoval do Sezimova Ústí, kde 3.9.1948 zemřel.

Zhodnocení jeho role v dějinách přísluší spíše historikům a politologům. My laikové můžeme jenom říct, že republiku dvakrát vybudoval a dvakrát jí připravil to největší ponížení, jaké je jenom možné. Z astrologického hlediska je pravda, že Blíženci bývají dvojí povahy. Je škoda, že si v okamžiku volby vždycky vybral tu špatnou.