50/2002) Leonid Iljič Brežněv

V sedmdesátých a na počátku osmdesátých let byly poslední předvánoční dny rušné. Sháněly se dárky (stejně jako dnes na poslední chvílí), stálo se ve frontách na nedostatkové zboží a všichni se snažili sehnat něco, co sousedé neměli a co by mohli závidět. Vysocí straničtí funkcionáři měli však ještě jednu starost navíc. Kromě dárků pro rodiny museli totiž vymyslet a odeslat dárek pro člověka, který ovlivňoval jejich státnické bytí a nebytí. 19. prosince totiž slavil narozeniny Leonid Iljič Brežněv.

Narodil se v roce 1906 ve 12.36 hod v obci Kamenskoje (34E59, 48N27 - zdroj DAV). Ascendent je tedy v Beranu. V řadách komunistických funkcionářů se pohyboval od doby, co začal rozum brát. Válku končil jako politický náčelník IV. ukrajinského frontu. Po válce pracoval na Ukrajině jako první tajemník oblastního výboru KS. Toto období zajímavě popsal v knihách v době, kdy zatoužil po titulu sovětského spisovatele a kdy k tomuto účelu vyrobil několik vzpomínkových knih, jako byly skvosty Celina a Malá země. Pamětníci z mé generace si určitě vzpomenou na oblíbenou pasáž, v níž popisuje, jak hrdinně likvidoval na poválečné Ukrajině rozšířenou prostituci. Poslal totiž do Moskvy žádost o několik vagónů žárovek a ty posléze nechal zamontovat všude, kam se jenom dalo. Když je nechal rozsvítit, prostitutky coby osoby světla se štítící nevylézaly a pracující se mohli v klidu a bez zbytečného rozptylování věnovat obnově své socialistické vlasti.

Není divu, že funkcionář těchto kvalit neunikl pozornosti Moskvy. V roce 1957 stojí po boku Berana Chruščova a pomáhá mu v boji o Stalinovo dědictví. 14. října 1964, kdy nastane kvadratura Saturna, však Chruščova tvrdě odstaví a stává se prvním tajemníkem ÚV KSSS - tedy nejmocnějším mužem ve státě (Uran tvoří sextil na Neptuna, kterého má v radixu spolu s Jupiterem na IC). V roce 1966, kdy se uzavřel pátý oběh Jupitera, který u něj vládne devátému domu, zcela ovládl stranu a vlastně zpětně nastolil Stalinovu konfrontační politiku. Dával najevo, že se v případě konfliktu nebude bát rozpoutat válku.

Tato taktika se mu vyplatila již o dva roky později, kdy probíhal v Československu obrodný proces. Nahlas sice prohlásil, že situaci nijak ovlivňovat nebude, ale při první příležitosti přijel s tanky (Saturn mu vytvářel trigon na Slunce a Jupiter sextil na Jupitera). Brežněvovi se tímto činem podařilo zakonzervovat evropskou politiku na dalších 14 let. Taktiku studené války používal až do své smrti, která nastala 10.11.1982 (v těchto dnech mu šel Neptun po Slunci, Uran po Merkuru a Saturn vytvářel sextil na Slunce). Ve chvíli smrti stál v čele KSSS 18 let, což je jeden cyklus oběhu lunárních uzlů. Jeho velkolepý pohřeb byl přenášen do televizí všech satelitních států. A jak už to tak bývá, vloudilo se do něj kouzlo nechtěného. O první senzaci se postarala jeho sestra, která mrtvolu začala bez ohledu na kamery po pravoslavném způsobu křižovat, aniž by dbala na to, že pochovává člověka, který měl být vzorem ateismu. O druhou senzaci se postarali členové politbyra, kteří svého bývalého druha spouštěli do hrobu. Rakev se jim vysmekla a museli ji vytáhnout z hrobu a spustit znovu. Slast z tohoto zážitku byla však dopřána jenom těm, kteří pohřeb sledovali v přímém přenosu. V záznamu byly inkriminované vteřiny samozřejmě vystřiženy.

Staré římské úsloví praví, že o mrtvých se má mluvit dobře nebo vůbec ne. Pokud by se jím lidé řídili, jméno Leonida Iljiče Brežněva by nahlas už nikdy nezaznělo.