02/2006) Lidská práva

Je to už patnáct let, kdy byla ve středu 9. ledna 1991 tehdejším Federálním shromážděním přijata Listina základních práv a svobod. Spolu s Ústavou ČR je to druhý nejzávažnější právní dokument. Vychází z mezinárodních paktů o lidských a občanských právech a měl by každému garantovat, že budou jeho práva v úctě a že se mu v případě potřeby dostane ochrany. V učených knihách najdeme, že se skládá z preambule a 44 článků, členěných do šesti hlav.

Když se podíváme na horoskop dne, kdy byl tento bezesporu pozitivní dokument přijat, uvidíme nacpané znamení Kozoroha, ve kterém je kromě Slunce i Saturn, Uran, Neptun a severní lunární uzly. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo sehnat přesnou hodinu, kdy byla Listina přijata, budu v dalším textu pracovat s kosmogramem a nikoliv horoskopem, ale to datu na zajímavosti vůbec neubírá. Další zajímavou dominantou, které stojí za to věnovat pozornost, je Jupiter, který je silně postavený ve Lvu, je retrográdní, ale nemá jediného dobrého aspektu. V opozici má Venuši a v kvadratuře Lunu, která je zhruba na desátém stupni Štíra. Myslím, že můžeme předpokládat, že Listina byla přijata někdy mezi devátou hodinou ranní (kdy se zhruba v parlamentu začíná) a půlnocí, kdy se láme datum.

Pokud by se hlasování stihlo do 14:00, nacházela by se Luna v sedmnáctém lunárním pásmu, které Arabové nazývali Svatyně rozumu. Luna zde také přeje hledání pokladů (v tom nejširším slova smyslu), což napovídá, že by Listina chránila poklad nejcennější, tedy lidskou důstojnost a svobodu. Pokud však byla Listina přijata až po obědě, kdy byla Luna v pásmu osmnáctém, je situace poněkud komplikovanější. Podle středověkých astrologů jde totiž o pásmo, které provokuje vzpoury a spiknutí proti veškeré vládě. Arabové nazývají toto pásmo Srdcem Štíra a mají za to, že přeje odhalení veškerých nepřátel, zatímco Hebrejci se domnívají, že toto pásmo je sídlem démonů, kteří se zabývají vyměřováním spravedlnosti a dávají každému to, co si zaslouží.

V této souvislosti je zajímavé, že každý má podle Listiny a její páté hlavy právo na soudní a jinou právní ochranu. A tady nastává problém, ke kterému nás přivádí první pohled na kosmogram a který roztáčí silný a neharmonický Jupiter ve Lvu. Každý, kdo je z něčeho obviněn, má právo na spravedlivý soudní proces se zohledněním všeho, co ho k jeho jednání vedlo. Když se občas ve zprávách dívám na reportáže a zprávy ze soudních síní, mám dojem, že se násilník a lump má podstatně lépe než jeho oběť. Na rozdíl od ní totiž dostává od státu advokáta, který ho musí hájit, dostane se mu péče psychologů, kteří u soudu vytáhnou posudek a vysvětlí, že jeho sklony jsou buď dědičné nebo jsou důsledkem nevalné péče v dětství a nepodnětného prostředí, takže za ně vlastně vůbec nemůže. Dostane se do spisu, kde si přečte adresy i jména lidí, kteří proti němu svědčí nebo kteří ho obvinili a může si čas v kriminále krátit tím, že jim občas napíše nějaký výhružný dopis.

Je mi jasné, že jsme díky přijetí Listiny mezi vyspělými zeměmi, kde jsou lidská práva v úctě. Občas mě však napadá, zda by se moudří tohoto světa neměli starat o blaho oběti minimálně stejně jako o blaho toho, kdo jí ublížil.