35/2004) To jsou ale věci…

Vzhledem ke svému povolání mám kontakt se spoustou zajímavých lidí, kteří mi říkají spousty zajímavých věcí. Na samém počátku července mi volala kamarádka a ptala se, zda jsem neslyšela, co se má stát 21. července. Ona totiž slyšela, že se má stát něco, co otřese celou planetou a bude mít dalekosáhlé důsledky. Tyto informace jsem vzala na vědomí a čekala (přiznám se, že s trochou znepokojení, protože synek je za velkou louží) na večer 21. července, kdy se to mělo stát.

Bomba doopravdy vybuchla, ale patrně jiná, než si vizionáři, kteří dávali mé přítelkyni informace, představovali. Nicméně v tom, že jde o věc, která bude mít dalekosáhlé důsledky, se nezmýlili ani o příslovečný fous. 21. července 2004 v 20.39 SELČ oznámila BBC, že známý britský astronom Stephen Hawking (ano, to je ten na vozíčku, který se nemůže hýbat a proto komunikuje jenom přes počítač) zrevidoval svou teorii černých děr a usoudil, že ve vesmíru může být všechno jinak. Jeho první teorie o černých děrách vznikla v polovině sedmdesátých let minulého století (prožívá tedy momentálně saturnskou revoluci) a tvrdila, že vesmírné černé díry, které vznikají při zániku hvězd, pohlcují veškerou energii. Život hvězd totiž probíhá v několika fázích: Nejdříve se hvězda vytváří z hvězdného mraku, později její teplota neustále narůstá, hvězda začne zářit rudě a stává se z ní červený obr (kolegy, kteří jsou honěnější v astronomii, prosím o prominutí, protože se opravdu nemůžu více o tomto procesu rozepsat, protože rozsah je rozsah), posléze bílý trpaslík a ještě později buď pulsar nebo výše zmíněná černá díra, což je objekt, který je neviditelný a tak hmotný, že jeho povrch neopustí ani světlo (k úniku od něj by totiž byla potřeba větší rychlost než rychlost světla a té – jak známo – dosáhnout nelze – a tím pádem nelze díře ani uniknout). Nyní Hawking uvedl, že se černé díry uzavírají do forem. Ty se později mohou otevřít a vysílat informace o tom, co pohltily. My si potom můžeme být naprosto jisti minulostí a předpovídat budoucnost.

Přihlížející vědci se podle zdroje rozdělili na dva tábory. Zatímco profesor z Oxfordu je skeptický, jeho kolegyně Massachussettského institutu je nadšená. Mě však na celé věci zaujaly dva aspekty: zaprvé ten, který praví, že je možné (nebo spíše možné bude)odečítat minulost a předvídat budoucnost. Řekl to fyzik opravdu světového formátu a lze se jenom těšit na to, jak tento fakt přijme spolek Sysifos, který dlouhá léta tvrdí, že to prostě možné v žádném případě není. Zadruhé – a nebudu tajit, že daleko intenzivněji – mě zaujalo, že Hawking uznal, že se mýlí a řekl to nahlas a před celým vědeckým (i nevědeckým) světem. Z mužů to dokáže jenom opravdu málokdo a z vědců téměř nikdo. Jak je vidět, k tomu, aby byl z člověka chlap, není potřeba ani biceps, ani vysoká hladina testosteronu. Stačí vozík a snaha napravit své omyly a nebrat ty, co jsou kolem, jako… hlupáky.