11/2004) Soudruh Gottwald

Být v prvním desetiletí nemanželským dítětem bylo obrovské stigma. Být nemanželským dítětem na moravském maloměstě bylo stigma k neunesení. Nelze se tedy divit, že z dítěte, které prošlo v útlém mládí takovou zkušeností, vyrostl posléze člověk, který nevěřil nikomu a ničemu a který neváhal poslat na šibenici ani své přátele. Jedná se o prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda, který se narodil 23. listopadu 1896 jako syn chudé zemědělské dělnice. O tom, kdo byl jeho otcem, kolují dodnes různorodé fámy. Fakt, že se v dobách socialismu ukazoval jeho rodný domek, ještě neznamená, že se opravdu narodil pod střechou. Podle vzpomínek pamětníků se narodil u potoka pod širým nebem (vzhledem k tomu, že byl listopad, šlo ze strany jeho matky opravdu o heroický výkon) a chaloupku postavili až v době, kdy byl presidentem a kdy jaksi nebylo vhodné jeho původ připomínat.

Při pohledu na kosmogram narození zaujme čtyřkonjunkce Slunce/Merkur/Saturn/Uran na přelomu Štíra a Střelce, kterou kvadrátuje Jupiter z Panny. Náročné dětství napovídá velice silná a velice neharmonická Luna v Raku, která je v opozici na Venuši a zároveň vrcholem konfigurace, která se nazývá „sekyra“. Díky ní se bude umět v dospělosti odseknout od všech, ke kterým kdy měl nějaký vztah, a díky ní bude také nacházet zapomenutí v alkoholu.

Dráha budoucího presidenta začíná ve Vídni, kde se učí truhlářem a seznamuje se socialistickými myšlenkami. Přichází válka, on narukuje, posléze dezertuje a po roce 1918 se přihlásí do nově vznikající československé armády. Za boje proti maďarským bolševikům dokonce dostane medaili. Ve dvacátých letech vstupuje do komunistické strany a pracuje na Slovensku. V roce 1926 se vrací do Prahy (Uran tvoří trigon na Slunce a Marse). V roce 1929 převezme moc do svých rukou (Saturn tvoří přesný trigon na Černou lunu) a 21. září pronáší v parlamentu svůj známý projev, kde všem vysvětluje, jak se jezdí do Moskvy učit kroutit buržoasii krkem. Bohužel nepřeháněl, ale o tom se měli jeho nedůvěřiví posluchači přesvědčit až za dalších 18 let.

Ve třicátých letech vystupuje ostře proti republice, napadá presidenta Masaryka a veškeré sociální reformy odmítá jako pokus o otupení revolučních snah dělnictva. V době mnichovské krize je sice v opozici proti jejímu přijetí, ale odboj nepodporuje. Moskva totiž podepsala s Německem pakt o neútočení a své postoje promění až po červnu 1941, kdy je Rusko napadeno. Po válce se z emigrace vrací 10. května jako místopředseda vlády a předseda Národní fronty.

V roce 1946 vyhrají komunisté volby a z něj se stává předseda vlády. Vlády se zmocní v únoru 1948 (tranzitní Neptun a Pluto mu tvoří exaktní aspekty na radixového Pluta, Černá luna na něj vytváří trigon) a moc má zdánlivě pevně v rukou. 14. června 1948 je dokonce zvolen presidentem a v zemi začínají vládnout sovětští poradci. Když přijdou s názorem, že je ve straně protistátní a revizionistické centrum, nezbývá, než vyhovět. Na popravišti se po inscenovaném procesu ocitne 3. prosince 1952 i jeho přítel Slánský, který s ním prošel celou životní cestu včetně moskevské emigrace. Gottwald ho nepřežije ani o rok. Když v březnu 1953 zemře Stalin, zúčastní se pohřbu a umírá za několik dní po návratu 13. března 1953. Hovoří se sice o tom, že byl v Moskvě otráven, ale pravým důvodem smrti bylo prasklé aneurysma aorty. Osud mu byl milostivý. Nedožil se totiž roku 1956, kdy by se musel alespoň trochu podívat pravdě o svém životě do tváře.