28/2004 Rehabilitace Pluta

Ani už si nevzpomínám, kolikrát jsem se se svými jinak dobrými známými pohádala – kvůli Plutu. Každý, kdo dělá astrologii, tento stav určitě dobře zná. Čím více se touto královskou vědou zabývá, tím více se přestává hádat o věci obyčejné (fotbal, hokej – eventuelně přednosti výroby piškotu s pomocí prášku do pečiva oproti postupu, v němž se prášek nepoužívá) a jako témata se objevují věci vznešené, jako například přednosti kompozitu před relativem (a naopak), zda v horoskopu počítat s Černou Lunou a jak a podobně. Tato témata mají jednu obrovskou výhodu. Nikdo příliš nechápe, o co jde, takže se jimi lze v relativním klidu zabývat i v české hospodě, kde sedí – jak známo – odborníci na všechno.

V poslední době jste se mnohokrát ozvala, když se místo správného maskulina TEN Pluto ozývalo bezpohlavní TO Pluto. Když se podíváme do mytologie, uvědomíme si, že Pluto byl bůh podsvětí. Když se totiž Jupiter a Neptun (vzhledem k omezenému rozsahu tohoto sloupku užívám latinských názvů) podělili o vládu nad zemí a nad mořem, dostal to, co zbylo – tedy říši mrtvých. Během času se však stal nejmocnějším vládcem, protože mrtvých je úhrnem určitě více než momentálně živých. Navíc nežije mezi bohy, neb se mu jejich politikaření protiví, a zůstává ve své říši, takže ani neví o všem, co se mezi nimi děje (a patrně mu to vůbec nevadí). Na zemi se objevuje jenom sporadicky, je neúplatný a rozděluje (hlavně tresty) všem stejně. Jeho srdce zaplanulo jenom jednou a to ve chvíli, kdy se zamiloval do své krásné ženy Proserpiny. Když ji nemohl dostat jinak, unesl ji do svého podzemního království a tam ji držel až do intervence svého bratra Jupitera, který nakonec rozhodl, aby byla půl roku s ním a dalšího půl roku na zemi. Rostliny jemu zasvěcené jsou narcisy a cypřiše (odtud cypřišové aleje hřbitovů) a v oběť se mu přinášely černé ovce.

V horoskopu má generační význam, ale dům, v němž Pluto stojí, je většinou tou oblastí života, v níž dojde k největším změnám a transformacím. Lidé se silným Plutem umí řídit jiné (občas i bez jejich vědomí), pracovat s tajemstvími, ty odhalovat a zapracovávat do svých dlouholetých mistrně snutých plánů. Je to zároveň planeta regenerace a uzdravování, které může být až zázračné. Když si všechny tyto atributy sečteme, musíme připustit, že v tak silné a opravdu mužské planetě je neutrálního a tedy pohlavně nevyhraněného pramálo (Pluto totiž mimo jiné signifikuje i ty nejsilnější vášně). A jako mocný bůh umí Pluto těm, kteří jeho kvality nerespektují, adekvátně zasolit. Jednou z jeho obětí se stal dne 2. června 2004 v 17.00 na Nově v televizní hře Riskuj! pán, který řekl, že jedna planeta je rodu středního – a myslel tím Pluta. Stálo ho to nějaké peníze a v důsledku jejich ztráty pozdější prohru. Pluto je totiž mimo jiné i vládcem skrytých pokladů a toho, kdo k němu nemá patřičnou úctu, k nim prostě nepustí.