Horoskop pro Seventeen – Egypt (2008)

O tom, že se dá horoskop členit na jednotlivá znamení, už víš. Ve starém Egyptě připisovali jednotlivá období, kdy se člověk narodil, ochraně různých bohů. Člověk, který se v daném období narodil, se měl na onoho boha obracet, měl ho mít jako ochránce a dokonce mohl doufat, že od něj v případě potřeby dostane radu. Nejdříve si najdi datum svého narození, potom si ověř, který bůh ti má pomáhat a následně si zjisti, v čem ti může být prospěšný. My jsme to zkoušely a výsledky byly opravdu podivuhodné.

NIL (1. – 7. ledna, 19. – 28. června, 18 – 26. listopadu)

Je to symbol plodnosti a životní síly. Ti, které si vzal na starost Nil, jsou moudří a tolerantní. Jsou velmi citliví a emotivní, mají soucit se slabšími. Důležitý je pro ně vlastní vnitřní svět, do něhož se rádi ponoří. Na životní cestě je často potkávají tajemné až magické události. Mají skvělé nápady, ale stejně jako Nil se mohou z klidné řeky během vteřiny proměnit v bouřící veletok.

OSIRIS (1. – 10. března, 27. listopadu – 18. prosince)

Jejich patron je symbolem vítězství dobra nad zlem a dosažení vysoké duchovní úrovně. Ti, co se narodili pod ochranou Osira, jsou ušlechtilými lidmi. Bývají sice velice výbušní, ale současně jsou velice křehcí a lze je lehce zranit. Může se stát, že nevědí, co chtějí, a s nadšením se vrhají do předem prohraných bojů. Občas neví, zda vyčkat, jak se situace vyvine, nebo zda se mají vrhnout přímo do centra dění.

TOTH (1. – 19. dubna, 8. – 17. listopadu)

Toth je patronem astronomů a léčitelů, a člověk, který se pod jeho patronátem narodil, je výjimečně kreativní. Mimo to rád dodržuje tradice, a rád se učí z minulosti, na jejíchž základech staví svou budoucnost. Má spoustu energie a do všeho se vrhá s neobyčejnou energií. Když jednou dá slovo, za všech okolností ho dodržuje. Je odvážný a s nadšením se vrhá do všeho, co může život jeho i jeho blízkých vylepšit.

HORUS (20. dubna – 8. května, 12. – 19. srpna)

Horus byl předkem mnoha vynikajících králů a ti, co se pod jeho vládou narodili, v sobě mají rozmach, který jim umožní, aby se během života dostali opravdu hodně vysoko. Jsou vzdělaní, vnímaví, a inteligentní. Díky tomu lehce a dobře chápou, všemu rozumí a jsou neobyčejně tvůrčí. Jsou ale také netrpěliví, předčasně zralí a příležitostí občas využívají v rozporu s dobrými mravy.

AMON-RA (8. – 21. ledna, 1. – 11. února)

Je to bůh, který je vyjádřením života ve vesmíru, protože bez řádu, který vnáší do života, by se všechno vrátilo do prvotního chaosu a temnoty. Zrozenci se vyznačují ušlechtilostí a vitalitou. Jsou to skvělí diplomaté, mají univerzální myšlení. Rádi meditují a noří se do duchovní stránky života. Občas jsou však až příliš pasivní, takže mohou mít až pocit, že nejlepší životní šance nevyužili a jsou proto smutní.

GEB (17 – 28. února, 20. – 31. srpna)

Je to strážce naší pozemské existence. Lidé, kteří se v tomto období narodí, jsou dobrými rádci a pomocníky. Lidi ze svého okolí rádi chrání a opatrují, ale protože je jejich život založený na tradicích, občas se stane, že neumí dobře vycítit, o co vlastně jde. Mají sklony k pýše a myslí si, že jsou ze všech nejlepší. Když si však někoho začnou vážit, jsou z nich najednou ti nejvěrnější přátelé a druzi.

ANUBIS (9. – 27. května, 29. června – 13. července)

Jde o člověka, u kterého už od začátku víš, že se dobře vyzná i v temných stránkách života a umí s nimi zacházet. Pamatuje si všechno zlé, co kdy zažil, a je do té míry fatalista, že vlastně ani nevíš, zda chce se svými potížemi vůbec bojovat. Je však manuálně zručný, velmi dobře a rychle mu to myslí, a to, co se naučil, umí taky prakticky využít. Navíc je to velký individualista, který umí vždy najít dobré řešení i pro ty nejtěžší problémy.

SEKMET (29. července – 11. srpna, 30. října – 7. listopadu)

Od malička umí odlišovat dobro od zla tak, až se z něj v dospělém životě může stát spravedlivý a neúplatný soudce. To mu však přináší až přehnané lpění na tom, co považuje za správné, a projevy autority, kterými občas naráží. Má vysoké morální cítění a v etické oblasti si nepovolí žádné ústupky. Občas může překvapit svými telepatickými schopnostmi. Životem jde vždycky přímo a lež od něj ani v krajním případě neuslyšíš.

ISIS (11. – 31. března, 18 – 29. října, 19. – 31. prosince)

Isis je symbolem domácího krbu a života, který nikdy nevyhasne, protože se mění v neustálém kaleidoskopu. Člověk, kterého opatruje, má enormní smysl pro solidaritu a dokonalé sociální cítění, takže si vždy všimne člověka, který potřebuje pomoc. Ostatním umí předat svou vitalitu a optimismus. Může se pohybovat v jakékoliv společnosti, ale ani mezi lidmi opravdu špatnými své kvality neztrácí.

BASET (14. – 28. července, 23. – 29. září, 3. – 17. října)

Jde o bohyni s kočičí hlavou, která je symbolem obrovské fascinace, ale zároveň je velmi nebezpečná svým nepřátelům. Lidé, o které se stará, jsou obdaření obrovskou psychickou silou a jsou nejspokojenější, když mohou opatrovat a chránit ty, kteří nemají jejich sílu. Do této činnosti se ponoří občas do té míry, že zapomene i na vlastní záležitosti. Ze všeho nejvíc mu vadí pocit neklidu a proto celý život hledá soulad a harmonii.

SET (28. května – 18. června, 29. září – 2. října)

Jde o lidi, kteří jsou povahou perfekcionističtí a nejhorší, co je může potkat, je chvíle, kdy musí přiznat, že udělali chybu. Má strach, že nesplnil veškeré své povinnost a neustále kontroluje všechno, co dělá. Strach jej občas vede i k výbuchům. Pokud se dostane do takové situace, je potřeba dlouhého času, aby pochopil, že se nemá čeho bát a že svět je vlastně docela hezké místo, kde je prostor i pro radost.

MUT (22. – 31. ledna, 1. – 22. února)

Jde o člověka, který se dá jen obtížně někam zařadit. Je velmi vnímavý a citlivý a proto se chrání maskou z ironie. Bohužel je jen málokdo tak vnímavý, aby to pochopil, takže si svým jednáním často vytváří zbytečné nepřátele. Své city dává nerad najevo, protože se bojí nepříznivé reakce a odvržení. V mezilidských vztazích obtížně hledají správný styl jednání a na podněty mohou občas reagovat až zbytečně silným výbuchem.