26/2003) Peter Paul Rubens

Nedávno jsem se dostala do debaty s mužem, který se přímo jako VIP účastnil volby Miss. Když jsem se ho ptala, jak to na něj zapůsobilo, poctivě se zamyslel a potom pronesl: „No, ono se tam celkem nebylo na co dívat. Všechny jsou stejné, takové jako umělé a určitě anorektické.“ Spousta papíru byla již popsána o tom, že se ideálem krásy stává žena, která vlastně ženou není a že jsou typické ženské tvary na ústupu. Kdysi však byly doby, kdy byla ideálem žena bohatě přírodou obdařená, oplývající množstvím křivek, s krásnou pletí, žena, která se uměla radovat ze života a vychutnávat si všechny jeho slasti. Prostě žena tvarů, které se dodnes podle jejich tvůrce a popularizátora označuji jako rubensovské.

Malíř, který uvedl tento druh žen do svých obrazů, se jmenoval Peter Paul Rubens a narodil se dne 29. června 1577 (podle juliánského kalendáře, takže Slunce vychází na 17 stupeň Raka) v Siegen (8E02, 50N52) v Nassavsku v 6.15 hodin (zdroj DAV). Dominantu horoskopu tvoří opozice Neptun/Saturn, která jde z dvanáctého do šestého domu, přičemž Saturn na hrotu domu šestého je v konjunkci s Lunou. Tato konjunkce o sobě dala vědět už v deseti letech jeho života, kdy mu zemřel otec. Na ascendentu ve Lvu se nachází Venuše, která poměrně jednoznačně určuje jeho životní povolání, ve druhém domě Jupiter, jež je překrásně aspektován a dává najevo, že zrozenec nebude nikdy trpět nouzí, a na MC Dračí hlava, která malíři slibuje kromě uznání uměleckého i uznání světské a vysoké postavení nádavkem.

Jeho kariéra začíná přesně 9. května 1600 (Jupiter mu přecházel přes Venuši) tím, že vyrazil do Itálie, kde měl pro svého chlebodárce kopírovat obrazy slavných mistrů. Patrně kopíroval dobře, protože v roce 1603 cestuje do Španělska, kde odevzdává králi Filipovi dary od vévody Albrechta. Domů do Antverp se vrací až v roce 1608 a v roce 1609 se žení. Pilné práci věnuje celý jeden oběh Jupitera a námaha se vyplatí. To, že se jeho proslulost rozšiřuje i za hranice dokazuje Marie Medicejská, která si ho v lednu 1622 povolala do Paříže a pro niž namaloval cyklus obrazů inspirovaných jejím životem. Umělecké práci sice věnuje hodně sil, ale přesto má dost energie na to, aby se uplatnil i jako muž velkého světa, politik a diplomat. Pracuje pro infantku Isabellu, je ve styku s vévodou z Buckinghamu a pracuje i pro španělský královský dvůr, kde maluje četné portréty členů královské rodiny. V roce 1630 se žení podruhé (Slunce mu jde v direkcích po Jupiteru) a z tohoto manželství má ještě pět dětí (dohromady jich měl cekem osm a mohl za ně dobře aspektovaný Jupiter jako vládce pátého domu).

Pro nás je však zajímavé, že se kromě malířství docela dobře orientoval i v astrologii a astronomii. Důkazem je obraz, který zaznamenává konkrétní astronomickou situaci a jež se nazývá Sněm olympských bohů a visí v Obrazárně Pražského hradu. Mimo jiné je na něm vyobrazena Venuše, která vstupuje do Ryb a kterou má umělec sám – jak bylo již výše uvedeno – na ascendentu. Vzhledem k tomu, že Rubens patří k nejplodnějším malířům vůbec, splnila tato planeta všechno, co slíbila, více než vrchovatě.