19/2003) Karel Marx

Klasická astrologie praví, že lidé, kteří se narodí za zatmění, mají zesílenou osudovou složku svého života. Dále se v různých pramenech uvádí, že jde o jedince, kteří umí velice silně ovlivnit své okolí – ať uměním, jako malířka Eva Milotová, ať státnickou mocí jako třeba císař František Josef I. nebo filosofií, jejíž aplikace do praxe má ve svých důsledcích dopad, který sám tvůrce snad ani v nejbujnější fantazii nečekal. Případ jubilanta, jemuž bude tento sloupek věnován, patří bohužel mezi ty poslední…

Jedná se o Karla Marxe, který se narodil 5. května 1818 ve 2 hodiny místního času ve městě Trevíru. Karel Marx vystudoval práva, v roce 1843 se oženil se svou velkou láskou Jenny von Westphallen (další zajímavost – hlasatel mezilidské rovnosti se šlechtickým titulem své ženy bezostyšně chlubil a trval na tom, aby měla na dopisních papírech svůj erb i ve chvílích, kdy měl jejich stav daleko blíže k proletariátu než ke šlechtě – byť zchudlé). Ve svém díle analyzoval základy kapitalistického hospodářského systému a usiloval o jeho překonání. Je celkem jasné, že se při tak odpovědné práci nemohl věnovat ničemu, za co lidé obvykle berou plat. V tomto ohledu měl ale obrovské štěstí – narazil totiž na člověka, jehož jeho teorie uchvátily natolik, že byl nejen ochoten vydávat jeho díla, ale byl ho ochoten i s celou rodinou v podstatě živit. Jeho přátelství sahalo tak daleko, že na sebe vzal i otcovství Marxova nemanželského dítěte. Jednalo se o továrníka (není to vtip, ale další z ironických šklebů dějin) Bedřicha Engelse, který využíval příjmů, jež měl z práce svých proletářů k tomu, aby živil člověka, který se buržoazii snažil odstranit, což se mu do jisté míry i povedlo. Dalším šklebem dějin je fakt, že zastánce dělníků Marx v životě do žádné továrny nevkročil. Spolu s Engelsem začali na svých ekonomických teoriích společně pracovat už v roce 1845 – 46 (Saturn mu přechází přes ascendent), ale teprve v roce 1847 se stalo to podstatné. V Londýně byl založen Svaz komunistů, pro který v bouřlivém roce 1848 napsali Komunistický manifest. Snad každý z mé generace zná jeho slavný začátek o tom, že Evropou obchází strašidlo, strašidlo komunismu. Tyto řádky jsme znali všichni, ale do studia zbytku textu nás nikdo moc nehnal. Díky Venuši autora, která se nachází na Algolu a zároveň tvoří sextil s Plutem do prvního domu je v ní totiž o volné lásce (jako jedné ze základních charakteristik komunisty) daleko více odstavců, než považovali normalizátoři sedmdesátých let za vhodné. Manifest Marx napsal v Bruselu, byl z něj za to vypovězen a přesídlil do Londýna, kde v roce 1864 zakládá První internacionálu (Pluto mu jde přes novoluní v Býku) a kde v roce 1867 (Pluto mu tvoří konjunkci se Sluncem a sextil na Saturna) vydává Kapitál. Zde také 14.3.1883 umírá.

Pás zatmění, který provázel jeho narození, šel opravdu nehostinnými kraji. Táhl se přes severní Rusko, oblast Bílého moře a Solovecké ostrovy. Za 99 let po Marxově narození vypukla revoluce, která se snažila uvést jeho ideje do praxe a zřídila na těchto místech koncentrační tábory pro likvidaci svých nepohodlných odpůrců. Je zajímavé, že jejich největší rozkvět začal ve třicátých letech minulého století, což je období, ve kterém se vládce jeho ascendentu – tedy Uran zastavuje a přechází do přímého chodu.Pokrok prostě zvítězil…