25/2003) Jak jsem zařvala

Rána samostatně pracujícího astrologa mají své výhody. Já si ráno třeba můžu usednout k internetu a hledat, co je na světě nového. Když jsem si k němu sedla v pondělí 26. května 2003 ráno, projížděla jsem zprávy a opravdu jsem zařvala nahlas. Šlo totiž o nestandardní léčení diabetické nohy… a reakce pomazaných hlav naší oficiální medicíny. O co šlo? Žil byl pán diabetik, který měl – jak už to tak diabetici mívají – problémy s cévami, v důsledku čehož se mu rány hojily jenom obtížně. S jednou takovou ranou pobýval v nemocnici už tři měsíce a noze hrozila amputace, následně invalidní vozík a všechny ostatní nepříjemnosti. Mezi lékaři se však našly otevřené hlavy, které se podívaly, jak se to dělá jinde, objednaly z Londýna lahvičku larev mouchy jménem Lucilia sericata a tyto larvy do rány nasadily. Na počátku byly larvy dlouhé tři milimetry. Pacient sám říká, že se musel sice vyrovnat s tím, že jim budou už zaživa hýbat červi, nicméně při vidině invalidního vozíku s netradiční léčbou souhlasil. Po třech dnech chirurgové sejmuli z rány obvazy a zjistili, že baculatí červi měří centimetr a rána je opravdu naprosto čistá. Lékaři dokonce poznamenali, že jde o metodu, která rozhodně není nová a která se ještě před érou antibiotik běžně používala.

Nejde však o postup standardní a proto kolem něj vypukla diskuse. Pojišťovna totiž cca 8.000 Kč za červy odmítla proplatit, protože jde o metodu, kterou VZP neschválila. Amputaci nohy, následnou medikaci a protézu by však patrně schválila bez potíží, aniž by si spočítala, že to určitě bude stát o hodně více. Další perlu vypustil z úst předseda Chirurgické společnosti Karel Havlíček. Ten sice ví, že se larvy mohou použít k léčení ran, ale připadá mu to esteticky problematické. (To, že chirurgové zohledňují při práci estetické hledisko, mě překvapilo. Když to vezmu do detailu, je estetičtější noha s červy nebo tatáž noha amputovaná? A co lze říci o estetismu třeba střevního vývodu?) Vypadá to, že to lékaři, kteří metodu použili, opravdu nebudou mít lehké ani s pojišťovnou, ani s vlastními kolegy. Jako by se při úvahách o náležité léčbě a jejím estetickém dopadu někde ztrácela zachráněná noha člověka, který se pustil do přestavby domu a který VZP (a tedy nám všem) ušetří minimálně peníze za invalidní rampu, bez jejíž pomoci by nezvládl ani schody.

Až budete tento článeček číst, půjde Slunce poslední dekádou Blíženců, která je pod vládou Urana. Na mysl vám budou přicházet nápady, které můžou být sice netradiční, ale které se překvapivě dobře osvědčí. Vzhledem k tomu, že druhým vládcem této dekády je Saturn, může jít i o staré věci, kterými se už nikdo nechce zabývat, protože máme přece tolik modernějších prostředků… Zkuste neztrácet odvahu a pokusit se je prosadit. Můžete přitom uvažovat, jak se cítil Pasteur, kterému vytýkali nedostatek lékařského vzdělání a neviditelnost bakterií, jak se cítil Semmelweis, který své mediky bezdůvodně nutil, aby si při příchodu na jeho porodnické oddělení umývali ruce v karbolu, a můžete také uvažovat, kolik odvahy stálo ošetřující lékaře výše uvedeného pána vyzkoušení metody, která se ve Velké Británii oficiálně používá již od roku 1995. Zkusme se dát do prosazování toho, co považujeme za dobré a pominout projednou estetické hledisko. Pořád si totiž myslím, že celá noha je estetičtější než sebedokonaleji provedený pahýl.