02/2005) Láska je láska

Jedna stará písnička zpívala o zamilovaném králi, který se nikdy nemůže oženit z lásky. Když si totiž král připustí city a vezme si Popelku, může se otřást celá monarchie a skončí to revolucí a totálním chaosem. Král (i budoucí) si musí nevěstu vybírat tak, aby byla dostatečně reprezentativní, ale ne přehnaně krásná, jde o to, aby byla chytrá, ale zase ne příliš (mohla by být třeba chytřejší než on, což by hraničilo s urážkou majestátu) a její minulost by měla být čistá jako křišťál. O honech na čistou protestantskou pannu, z níž se měla stát choť prince Charlese, se dodnes zmiňují knihy, jež se zabývají životopisem princezny Diany.

Přesto je každá svobodná hlava, která pretenduje na korunu, velice váženou a vítanou ozdobou všech společenských akcí, na které přijme pozvání. Jeden takový lovecký výlet se konal 10. ledna 1931 v Anglii a byl na něj pozván i princ z Walesu, budoucí král Edward VIII. Tam potkal americkou dámu jménem Wallis Simpsonová a zamiloval se do ní až po královské uši. Vůbec mu nevadilo, že byla Američanka, už podruhé vdaná a modré krve nekolovala v jejich žilách ani kapka.

Bessie Wallis Warfeildová se narodila 19.6.1896 v Baltimore a už pět měsíců po narození jí zemřel otec. Matka byla odkázána na podporu svých příbuzných a proto dceři nebránila v brzkém sňatku, který se uskutečnil 8.11.1916. Manžel Winfield byl sice letec, ale notorik a manželství skončilo v roce 1927 rozvodem. Dalším v pořadí byl makléř Simpson, s nímž se dostala do Londýna a do vznešené společnosti.

Princ, s nímž se setkala, se narodil 23.6.1894 a byl vychováván stejně jako každý jiný anglický následník trůnu. Internátní školu vystřídal Oxford, účast v první světové válce, cesty po zemích britské koruny. Mezi svými poddanými byl oblíben a předpokládalo se, že se jako král bude ještě více angažovat při nastolování sociální spravedlnosti pro své poddané.

Hned po seznámení se Simpsonovi stali u prince stálými hosty a vztah se vyvíjel – sice nikterak bouřlivě, ale vytrvale. Manželovi došlo, že je tak trochu navíc a požádal o rozvod. Až do smrti krále Jiřího V. byli všichni poměrně klidní, protože se domnívali, že jde jenom o románek, který nástupem prince na trůn automaticky skončí.

Když se však z prince stal král, byla situace rázem jiná. Král měl svou hlavu a na názor se nikoho neptal. Starý pragmatik Churchill sice doporučoval s konečným stanoviskem vlády počkat – už proto, že Wallis byla zatím v rozvodovém řízení a vdávat se samozřejmě nemohla. Rozvod však proběhl a když dali králi nůž na krk a vyřkli ultimatum „Království nebo ta ženská“, rozhodl se pro svou životní lásku. 10. prosince 1936 abdikoval ve prospěch svého bratra Jiřího (pozdější Jiří VI., otec královny Alžběty II.) a 3. června 1937 se stal Wallisiným třetím a posledním manželem.

Manželé žili spolu dlouho a šťastně – převážně ve Francii. S královskou rodinou navázali opětně styky až v roce 1952, kdy se zúčastnili pohřbu Jiřího VI. Edward zemřel v Paříži 28.5.1972, jeho žena ho následovala 24.4.1986. Oba jsou pochováni na královském zámku Winsdor bok po boku. Byla to prostě láska, před kterou se nakonec sklonilo i britské impérium.