22/2005) Jeden mýtus

Jedním z nejzajímavějších astrologických mýtů je nezaslouženě dobrá pověst všech, kteří se narodili ve znamení Ryb. Podle druhu astrologie, které se říká bulvární, to mají být lidé soucitní, láskyplní, sniví, kteří mají jedinou ctižádost – a sice tu, aby se pro dobro světa rozdali. Existuje však typ Ryb, které se tomuto schématu vymykají a které jenom svou prostou existencí zkomplikují život mnoha svých naprosto nevinných bližních.

Jedním z nich je člověk, který byl popraven 31.5.1962 ve věznici Ramleh u Tel Avivu a který se jmenoval Adolf Eichmann. Narodil se 19.3.1906 v Solingenu v rodině účetního. Při pohledu na kosmogram vidíme, že má v Rybách kromě Slunce i Saturna. Luna je v Kozorohu, Venuše a Merkur v Beranu, Mars v Býku. Nepřehlédnutelnou dominantu tvoří Neptun v Raku, který je stacionární (a tedy velice silný) těsně před obrátkou do přímého chodu. Eichmann nejdříve navštěvoval reálku, posléze technickou školu, ale ani jednu z nich nedokončil. Živil se různě, mimo jiné jako obchodní cestující, a čekal na svou příležitost.

V roce 1932 vstoupil do rakouské větve NSDAP a když ji zakázali, odešel do Německa, kde ho ona velká příležitost konečně potkala. V roce 1934 začíná pracovat pro zpravodajskou službu, kde má na starosti nejdříve zednáře a potom Židy. Na jejich perzekuci se podílel od samého počátku. V radixovém horoskopu mu v té době přechází Uran přes Mars a Jupiter tvoří trigon na své radixové postavení, zatímco Pluto svírá trigon se Sluncem. V roce 1938 se po anšlusu přesouvá do Vídně, kde se začíná „starat“ o židovské vystěhovalectví. Po vypuknutí války pak od roku 1940 organizuje transporty židovského obyvatelstva ze všech koutů Říše. V lednu 1942 je pak jedním z organizátorů konference ve Wandsee a pak se stává jedním z hlavních strůjců a vykonavatelů tzv. konečného řešení židovské otázky (v tranzitech je na toto období zajímavá konjunkce Marse tranzitního s Marsem radixovým).

Po skončení války se mu na chvíli podaří uniknout spravedlnosti. Nejdříve žije v Německu a v Itálii, kde se živí jako dřevorubec a chová drůbež, později se s pomocí nechvalně známé organizace ODESSA dostává v roce 1950 do Argentiny. Pluto tvoří trigon na Merkura, Uran na Saturna a dává mu ještě deset let relativní svobody, něhem nichž žije jako Ricardo Klement. Válečná léta se sice pozvolna stávají historií, ale přesto existují lidé, kteří na válečné zločince nezapomínají a rozhodně jim nechtějí dopřát prostý a poklidný život v ústraní.

V roce 1960 se Mossadu podaří Eichmana vypátrat a unést. Do Izraele se dostal 21. května, kdy se tranzitní Pluto dostal do opozice na jeho radixového Saturna. Soud započal za necelý rok – 11. dubna 1961 v Jeruzalémě (Saturn tvoří kvadrát na Mars, Pluto si udržuje opozici na radixového Saturna a tvoří kvadraturu s radixovým Jupiterem). Soud trvá čtrnáct týdnů a je bedlivě sledován veřejností nejenom v Izraeli, ale v celém světě. 11. prosince 1961 ho soud shledal vinným a odsoudil k trestu smrti. 29. května 1962 požádal presidenta o milost, ten jeho žádost zamítl a o tři dny později byl popraven. Je zajímavé, že Mars tranzitní tvoří v den popravy konjunkci s Marsem radixovým stejně jako při konferenci ve Wansee, která ve svých důsledcích zničila osudy tolika lidí.