Tomáš Garrigue Masaryk

se narodil v Hodoníně 7. března 1850. Toto datum se nesmazatelně vrylo do pamětí mnoha školáků, kteří se je učili, byli z nich zkoušeni - a paradoxem dějin měli v dospělém věku zapomínat, že kdy co takového slyšeli a že kdy kdo takový existoval. Základní fakt ale zůstává. Budoucí president Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně ve 22.31 GMT.

Matka byla rodem z Hané, a protože sloužila „u pánů“, toužila po tom, aby se její nejstarší syn dostal výš, a protože ho při vizitaci pochválil sám pan děkan, mohl jít studovat na piaristickou reálku v Hustopečích. Po dvou třídách reálky začal učit - bylo mu teprve 14 let, ale Saturn jako spoluvládce druhého a třetího domu už o sobě začínal dávat vědět. Zároveň v zámku v Čejkovicích objevuje staré knihy. O slovo se hlásí Merkur ve Vodnáři ve třetím domě, chce vědět, co se tam píše v latině. A protože není při ruce žádný učitel, začíná se učit latinu sám. Takto vyzbrojen skládá zkoušky do německého gymnasia, kde se dostává rovnou do sekundy.

Život se odvíjí stejně jako životy jiných studentů, kteří byli bohatí ctižádostí, ale rozhodně neměli bohaté rodiče. Chodí po kondicích, učí, studuje, hodně čte (převážně v němčině). Z Brna odchází do Vídně, kde v roce 1872 maturuje. Merkur ve Vodnáři směruje maturanta na orientální akademii, dokonce navštěvuje kurzy arabštiny, ale na vytoužený obor berou jenom šlechtice. Merkur je zároveň vládcem MC a spoluvládcem sedmého domu - studijní záběr opravdu stojí za to. Sám později (v Hovorech s TGM) říká, že vlastně nechtěl učit, ale celý život toužil shromažďovat poznatky.

Na podzim roku 1876 odjíždí do Lipska, a zabývá se nejen teologií a filosofií, ale studuje i spiritismus, čte okultní literaturu a zabývá se fenoménem hypnózy. V Lipsku se také v létě roku 1877 seznamuje se svou nastávající ženou - Charlottou Garrigue. Američanka, která pocházela po otci ze staré hugenotské rodiny, se narodila v Brooklynu 20. 11. 1850. Otec byl vyučený knihkupec a v roce 1847 založil v Americe první německé knihkupectví, později i pojišťovnu. Matka pocházela z jedné z nejstarších amerických rodin - její předkové připluli na lodi Mayflower jako otcové poutníci. Měli dohromady jedenáct dětí a každý člen rodiny byl jiné víry a měl tedy možnost rozhodnout se k plné náboženské svobodě. Charlotta studovala hudbu a jenom částečné ochrnutí ruky jí zabránilo v tom, aby se jí věnovala profesionálně.

Když se v roce 1877 seznamuje se svým budoucím manželem, ani jeden neslyne pozemskými statky. (U Charlotty se nepodařilo zjistit hodinu narození, ale její nastávající má v druhém domě Lunu, které vládne Saturn. Z toho se dá odvodit, že finanční prostředky nebudou nikdy příliš skvělé). Nicméně se Charlotta vrací do Ameriky, Tomáš přijíždí za ní a 15. března 1878 se koná svatba. Sám TGM vzpomíná, že tchán naprosto nedovedl pochopit, proč by měl mladým manželům přispívat (soukromý docent, jímž v té době TGM byl, neměl žádné oficiální příjmy). Byl toho názoru, že když už se někdo žení, měl by svou ženu uživit.

Manželství tedy začalo pod značným finančním tlakem, ale oba protagonisty spojovala kromě lásky i práce. Tématem habilitačního spisu TGM byla sebevražda jako psychologicko-sociologický fenomén. (Co jiného si jako téma své habilitační práce může ascendentový Štír zvolit?) Charlotta se účastnila na přepracování spisu - Merkury obou jsou sice v kvadratuře (mohli si u práce krásně vjet do vlasů), ale její Merkur tvoří zároveň sextil na jeho Jupiter. Z Tomášovy strany Merkur trigonuje Jupiter partnerky a sextiluje její Saturn (vyznávání stejných hodnot a úcta ke stejným hodnotám). Půjdeme-li v horoskopu dále, narazíme na opozici Mars/Venuše, která vždycky vytváří svazky, které jsou zpočátku velmi vášnivé, ale posléze jsou buď transformovány do přátelství se silnou citovou vazbou, nebo končí bouřlivým rozkolem. Moudří lidé, kterým se podařilo to první...

V roce 1882 se manželé stěhují do Prahy. Čeká je tu spor o rukopisy, Hilsnerova aféra, narození dalších dětí i smrt jednoho z nich, čeká je tu prokletí Masaryka Eliškou Krásnohorskou, zveřejněné v Národních listech, spory s vysokoškolskými studenty. V roce 1914 odchází TGM do emigrace, ze které se vrací až v roce 1918 jako první president - president osvoboditel. Charlotta je v době jeho návratu vážně nemocná a brzy umírá.

Každý astrolog se někdy dostane do situace, kdy se ho někdo zeptá, jak se k sobě hodí které znamení. Obecně se vychází z toho, že by mezi partnery mělo být co nejméně napěťových aspektů. V tomto srovnávacím horoskopu jich není tak příliš, což mimo jiné dává i to, že byli oba narozeni ve stejném roce (planety od Jupitera výše jsou už ve více či méně volné konjunkci). Mezi osobními planetami je hodně kvinkunxů, což jsou aspekty tvůrčí, které motivují a pomáhají při hlubokém propracování vztahu těchto dvou planet. Nejdůležitější pro vztah je, aby si lidé byli vědomi svého poslání a chtěli spolu být. Aby vyznávali stejné hodnoty a vážili si stejných věcí. A v tom nám může být horoskop muže, který spatřil světlo světa před 150 lety, ještě dnes velmi nápomocen. Mimo jiné totiž řekl, že žena nežije jen pro muže a muž nežije jen pro ženu. Oba mají hledat zákony Boží a ty uskutečňovat. Myslím si, že to jsou slova, která stojí za úvahu, byť je pronesl president. Nebo snad právě proto.

Jarmila Gričová

(Praha 2000)