František Josef I. - Habsburský

se narodil 18. srpna 1830 v 9.23 v Schönbrunu (zdroj DAV). Narodil se před zatměním Slunce, které proběhlo téhož dne ve 13.13 hod. Je to tedy Lev s ascendentem ve Vahách. Dominantou horoskopu je trojkonjunkce Slunce, Luna a Saturn, která je umístěna ve vrcholu konfigurace, jíž se říká sekera (kvadratura, od níž odstupují k vrcholu dvě seskvikvadratury), přičemž kvadratura sama je mezi Jupiterem v Kozorohu a Plutonem v Beranu. Dalším zajímavým aspektem je opozice Venuše (z Raka) k Neptunu v Kozorohu. Dá se říci, že v sobě měl jiskru uměleckého talentu, kterou však obětoval vladařským povinnostem, jichž se ujal v prosinci roku 1848, kdy v Olomouci převzal trůn po Ferdinandu Dobrotivém. Tento aspekt dává schopnost zamilovat se velice hluboce a jednou provždy, ale přesto láska nebývá šťastná, protože zrozenec má tendence k idealizaci partnera a neschopnost vidět ho reálně. Ani konjunkce Merkura se Saturnem není pro lásku nejpříjemnějším znamením. Lidé jsou pod jejím vlivem chladní a mají problémy s projevy své lásky - ne proto, že by nemilovali dostatečně a hluboko, ale proto, že se bojí zesměšnění a ztrapnění. Další zajímavou planetou je Merkur, který je v Panně, jíž vládne, ale zároveň bez jakéhokoliv spojení s jinými prvky horoskopu.

Z pamětí víme, že František Josef byl velmi pedantickým člověkem, který vstával velice časně a jehož dovolenou odlišovala od normálního úředního dne jen malá procházka. Zbytek dne pracoval jako jindy. Zároveň si však musíme uvědomit, že Merkur má 13 stupňů před Sluncem, což mu dává vynikající paměť - hlavně na lidi. Pozoruhodný je i stacionární Mars ve třetím stupni Berana, který z něj sice dělal vojevůdce, ale vojevůdce, jež neměl onu podstatnou kapku štěstí a na všech svých taženích skončil neslavně. Armádu sice miloval - ale byla to armáda přehlídková, která potěšila oko. Modernímu vedení války nerozuměl a ani rozumět nechtěl. Pamětníci vzpomínají, že ho v posledních letech velice mrzelo, že se měl pohybovat autem, když koně jsou přece daleko estetičtější...

O životě starého mocnáře bylo napsáno mnoho knih a několik velmi seriózních biografií. Když se na horoskop díváme nezaujatým okem, musíme si všimnout ještě jedné nápadné planety. Je to Černá Luna (Lilith) v druhém stupni Štíra v prvním domě. Jeho osud opravdu nebyl záviděníhodný, ale konečného pokoření se nedožil. Díky své smrti 21.11.1916 ve 21.05 nezažil totiž porážku a rozpad své říše, jíž dal veškeré své síly.