Děti jsou do školy

 

…a matky začínají prožívat stresy. Jak šťastné jsou ty, které mají ostřílené žáky vyšších ročníků školy základní nebo dokonce děti, které se přesunují na školu střední! V takovém případě jim totiž děti vysvětlí všechno důležité – tedy to, co chtějí mít do školy na sobě, promluví o výši kapesného a nenechají je na pochybách, že škola je vlastně jedna velká nuda. Maminky, jež do života vypravují prvňáčky, kteří se poprvé setkají s pojmem povinnost, to budou mít daleko horší. Každé dítě je jiné a zatímco jedno běží do školy s nadšením a ústa se mu po návratu domů nezavřou, vstává dítě druhé každý den s ukrutným pláčem, stěžuje si střídavě na bolesti všech možných tělesných orgánů a dělá nepředstavitelné věci jenom proto, aby do školy nemuselo. V tak krajním případě je samozřejmě třeba vyhledat psychologa a zeptat se, co dítě k takovému jednání vede. Pro normální vstup do školy však stačí nahlédnout do astrologických knih a zjistit, jak odlišně jednotlivá znamení ke vzdělání přistupují. Může vás však potěšit, že uplatnění v životě jde napříč celým zodiakem a závisí na spoustě jiných věcí než jen na vysvědčení.

 

BERAN

Pokud ho máte doma, budete chodit do školy často – ale proto, abyste vysvětlili jeho jednání. Jde o znamení, z něhož oheň kypí a které má sklony jak k popuzování spolužáků, tak k vlastním nehodám. Pokud někoho veze sanitka s rozraženou hlavou, která bude potřebovat pár stehů, můžete vzít jed na to, že je v ní váš Beran, kterého začnou jizvy krášlit už v mladém věku. Učit se bude s velkou energií – ovšem jenom do doby, než ho to přestane bavit. Pokud chcete, aby byl ve škole úspěšný, musíte si s ním povídat o důslednosti, se kterou by měl k učení od nejmladších let přistupovat. Jeho oborem bude kromě tělocviku fyzika, matematika a veškeré exaktní vědy. V jazycích se mu daří trochu hůře, a pokud chcete, aby je ovládal, nesmíte litovat peněz na zahraniční zájezdy, kde si pohovoří s rodilými mluvčími.

 

BÝK

Jde o stvoření, které je radost učit. Většinou sedí v první lavici, neobtěžuje dotazy, nedělá nepořádek, nevyrušuje a věci má v pořádku. Kdo by si v takové dokonalosti všímal lenosti, která toto znamení provází od počátku do konce studií! Býk je totiž velice pragmatický a odmítá se učit cokoliv, pro co nemůže najít praktické využití. Opovrhne matematikou, ale nadšeně se vrhne na procentní počty – bude stačit, když mu vysvětlíte, že si tak může vypočítat růst svých úspor. Věci, které nejsou spojeny s realitou, se Býk učí pomalu a pokud je nezvládne, nijak mu to nevadí. Bude ho bavit přírodopis, zeměpis, studium map a všechno, co se zabývá posilováním jeho společenského postavení. Školou proběhne tak, že to ani nezaregistrujete a než se otočíte, bude pracovat na dobře placeném a prestižním místě.

 

BLÍŽENCI

Dotazy vám klade od chvíle, kdy se naučil mluvit, a proto vás nepřekvapuje, že se stejně chová i v oficiální vzdělávací instituci. Pro sebevědomého učitele je takový žák oblíbeným partnerem k debatám a sám přizná, že se od něj může lecčemus naučit. Pokud však jde o pedagoga, pro kterého je učení pouhým zaměstnáním, bude ho vaše dítě provokovat tak, že ho bude z duše nesnášet a vám zbude jenom převedení žáčka na jinou školu. Znalosti bude mít Blíženec rozsáhlé a kupodivu je načerpá četbou knih (což bude jeho oblíbenou zábavou po celý život). Jazyky se bude učit velice lehce a záhy vás začne překvapovat pokusy o vlastní umělecké vyjádření – většinou slovní formou. Jenom obtížně v něm budete mít premianta, ale v životě se rozhodně neztratí a svým širokým obzorem si dobude skutečného uznání.

 

RAK

U malého Ráčete závisí školní úspěchy v první řadě na tom, zda se ve škole cítí dobře a zda je tam spokojený. Při své potřebě totální akceptace si asi neporozumí se spolužáky, kteří na něj budou útočit, a s učitelem, který ho bude zesměšňovat, bude svádět tvrdé a bohužel předem prohrané bitvy. Na to, že ve škole něco není zrovna dobré, přijdete podle pravidelných ranních nevolností, kterými už od malička na stresy reaguje. Vzhledem k tomu, že Raka zajímá hlavně dějepis, obloží se už od mladých let encyklopediemi, odkud získá velice rozsáhlé vědomosti, takže se posléze stane účastníkem všemožných olympiád, kde bude pro svou školu získávat vavříny. Je zajímavé, že se během života bude ve školních zařízeních cítit stále lépe, až nakonec může skončit na všech stupních škol jako milovaný učitel.

 

LEV

U Lva byste neměli mít starosti o dítě, ale spíše o školu, do které nastupuje. Vzhledem k tomu, že se vaše dítě narodilo na konci července nebo v srpnu, požádali jste patrně o odklad a váš potomek má vůči svým některým spolužákům výhodu téměř celého roku, o který je starší a zralejší. Bez námahy se tak stane třídním králem, který bude ovlivňovat vkus a priority celé třídy. Během školní docházky může sice narazit na různé soupeře, ale jeho hvězda nikdy nezhasne. Jeho znalosti budou bohužel postaveny spíše na efektním projevu než na hloubce a své neznalosti bude umět velice dobře zastírat tak dokonale, že bude vypadat jako znalec i v oboru, o kterém neví vůbec nic. Je totiž stvořený pro zaujímání vysokých funkcí s patřičným společenským dopadem a během života jich zcela jistě dosáhne.

 

PANNA

Pokud máte doma malou Pannu, budou vám závidět rodiče všech ostatních znamení a nepochopí, že jste občas před svým potomkem na rozpacích. Panna má totiž od nejútlejších let ve svých věcech dokonalý pořádek, úkoly si vypracuje hned po návratu ze školy a to bez nejmenšího nucení, pamatuje si, kam má jít a kdy se vrátit domů. Jako rodiče můžete mít dojem, že jste v jeho životě tak trochu zbyteční a že by se takové dítě klidně vychovalo i bez vás. Zrozence z tohoto znamení začne velice brzy přitahovat matematika, ekonomika a podobné disciplíny, kde je potřeba soustředěnost a kde je možný jediný správný výsledek, ke kterému Panna samozřejmě dospěje. Panny bez problémů vystudují vysokou školu a stávají se z nich skvělí účetní, lékaři, zdravotní sestry a vůbec lidé, kteří musí na ty méně dokonalé dohlížet.

 

VÁHY

Jde o děti, které od malička vykazují umělecké talenty, a proto pro ně škola není zdaleka prvním setkáním s větším kolektivem. Záhy totiž chodí do různých kroužků, kde se seznamují se zákony mezilidské komunikace. Není tedy divu, že se z nich od první třídy stávají mírotvůrci, kteří dbají v kolektivu o dobré vztahy. Ve škole většinou nemají konflikty ani se spolužáky ani s učiteli, které umí svou diplomacií přimět, aby je považovali za podstatně chytřejší, než doopravdy jsou. Nemalý podíl na tom má značná estetická úroveň všeho, co jim vychází z rukou a co se příznivě liší od obvyklých umolousaných prací jejich spolužáků. V životě se rozhodnou buď pro nějaký umělecký obor, nebo skončí jako střední článek řízení a snaží se uvést do souladu protichůdné požadavky svých podřízených a nadřízených.

 

ŠTÍR

Pokud budete před svým dítětem z tohoto znamení hovořit o škole jako o instituci, která ho naučí, jak přicházet na kloub všemožným záhadám, požene se do ní s nadšením, které ho po dobu celé školní docházky neopustí. Na rozdíl od ostatních dětí si totiž velice záhy uvědomuje spojitost dobrého vzdělání a následného společenského uplatnění a dobrého platu, takže ho k učení opravdu nebudete muset honit. Možná vás překvapí jeho požadavky na kroužky a rozmanitou zájmovou činnost, kterou pěstuje v daleko širším spektru než jeho vrstevníci. Už od velmi mladých let ho zajímá luštění nejrozmanitějších záhad, a pokud má trochu štěstí, najde si práci, ve které to bude dělat po celý život. Ze Štírů jsou totiž skvělí kriminalisté, vědci, patologové, psychologové a vynálezci, ale i daňoví poradci a auditoři.

 

STŘELEC

Přitahuje ho všechno, co je zajímavé a šíře jeho zájmů je pozoruhodná. Na rozdíl od ostatních dětí si však záhy oblíbí jeden obor, kterému se věnuje s nadšením a do hloubky tak, že v něm brzy dosahuje značných úspěchů a znalostí. Vždycky ho bude zajímat všeobecná spravedlnost, bude s nadšením luštit otázky života a smrti a nořit se do filosofií – hlavně těch exotických. Bude velice rád cestovat a navazovat písemné i osobní kontakty s cizinou. Bude ho bavit zeměpis, etika a veškeré právní nauky. Během školní docházky naváže spoustu užitečných přátelství, která mu potom budou pomáhat při budování jeho vlastní kariéry. Svou nemalou profesionální ctižádost napře do právních věd a po studiích se z něj může stát dokonalý státní zástupce nebo nepodplatitelný soudce, jež lidem vrací víru ve spravedlnost.

 

KOZOROH

Na rozdíl od svých jiskřivých a extrovertních kolegů se projevuje poněkud netypicky. Mluví málo a hovoří jenom o věcech, které dokonale pochopil. Četba pro něj znamená vážnou a těžkou práci a představa, že knihu jenom tak prolistuje, s ním opravdu neladí. Pokud ale něco přečte nebo nastuduje, zapamatuje si to a umí to užit s odstupem třeba i desítek let. Jeho vzdělání by se mělo nést velice praktickým směrem. Nebude mu jasné, proč se má učit něco, co nemá praktického využití – a dokonce se dá říct, že lidi, kteří něco takového dělají, nebere moc vážně. Bude ho bavit mechanika, přesné strojírenství, aplikovaná práce s počítači a všechno, kde je potřeba nesmírná výdrž, která je jednou z jeho nejsilnějších stránek. Jeho kariéra bude postupovat pomalu, ale skončí jako šéf, kterého si všichni váží.

 

VODNÁŘ

Jako žák základní školy bude mít více potíží než celý zbytek zodiaku dohromady. Jeho otázky, které klade pedagogům, jsou zbytečně jedovaté a oni budou mít (občas i právem) pocit, že si z nich dělá tak trochu legraci. Všechno, co ho nebude bavit, bude sabotovat a vy budete muset napnout veškeré své schopnosti, abyste ho přesvědčili, že jsou věci, které se mu sice nezamlouvají, ale které se naučit prostě musí. Naštěstí má kolem sebe většinou pár stejně vyhraněných kamarádů, se kterými se baví o objevech vědy a techniky nebo o počítačích, což jsou oblasti, jež ho zajímají ze všeho nejvíce. Může studovat matematiku, mechaniku, zabývat se jadernou fyzikou nebo podobnou oblastí poznání. Ve všem však bude tíhnout k výzkumu, který ho zajímá a naplňuje více než praktické využití jeho znalostí.

 

RYBY

Jde o citlivé dítě, pro které byste měli hledat spíše alternativní než klasický typ školy. Dítě Ryba tráví totiž hodně času ve světě fantazie a potřebuje kolem sebe lidi, kteří to pochopí. Ke znalostem většinou nepřijde studiem, ale tím, že je do sebe doslova nasákne komunikací s chytrými lidmi, jejichž společnost vyhledává. Bude se s chutí věnovat všemu, co je spojené s estetikou a s radostí bude navštěvovat různé výtvarné a rukodělné kroužky. Během školní docházky by se však měl naučit důslednosti v přípravě do školy, uvědomit si, že má povinnosti, které za něj nikdo neudělá a nevyhýbat se jim. Svou profesní dráhu by měl směrovat na místa, kde se bude moci starat o ostatní lidi a kde této starosti může dávat i duchovní rozměr. Bude z něj vynikající sociální pracovník, psychiatr nebo psycholog.