Znamení Zodiaku

 

Znamení Zodiaku klasifikujeme podle tří kritérií: živlů, jakosti a polarizace.

Rozlišujeme 4 živly: oheň, země, voda, vzduch.

Znamení ohnivá: Beran, Lev, Střelec - jsou inspirativní, řídí se vlastními motivy a směřují k budoucnosti.

Znamení zemská: Býk, Panna, Kozoroh - jsou praktická, konzervativní, často až materialistická.

Znamení vzdušná: Blíženci, Váhy, Vodnář - jsou intelektuální, mají vztah k lidem a komunikaci.

Znamení vodní: Rak, Štír, Ryby - jsou emocionální, intuitivní a jemně vyciťující

Rozlišujeme 3 kvality: kardinální, pevnou, proměnlivou.

Znamení kardinální: Beran, Rak, Váhy, Kozoroh - jsou intuitivní, neklidná a směřují k cíli. Zahajují každé roční období a vyvolávají změnu.

Znamení pevná: Býk, Lev, Štír, Vodnář - jsou soustředěná, stálá, vytrvalá a poněkud tvrdohlavá. Tato znamení nastupují po znameních kardinálních. Konsolidují a dotvářejí všechno, co započala znamení kardinální. Jsou ve středu každého ročního období.

Znamení proměnlivá: Blíženci, Panna, Střelec, Ryby - mají schopnost přizpůsobit se různým okolnostem. Dokončují záležitosti, které započala předešlá znamení, a přizpůsobují se ke změnám a novým požadavkům. Odpovídají poslednímu měsíci každého ročního období.

Znamení zodiaku mají polaritu POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ. Polarity se střídají - tzn. Beran je pozitivní, Býk je negativní, následně jsou Blíženci pozitivní, Rak negativní atd.

Znamení ohnivá a vzdušná jsou pozitivní a extrovertní. Znamení vodní a zemská jsou negativní a introvertní.

Znamení Zodiaku jsou základními prvky horoskopu.

HOROSKOP je schematicky zobrazená "mapa nebes", která zachovává postavení Slunce, Měsíce, všech planet sluneční soustavy v úseku času, tj. pro určité datum, hodinu a určité místo. Veškeré údaje o postavení planet odečítáme z EFEMERID - tj. knihy, ke které jsou postavení všech planet k danému datu. Horoskop nejsou však jen znamení a planety. Jsou to rovněž vzájemné aspekty, čili úhlové vzdálenosti mezi planetami, domy horoskopu, asteroidy, stálice a mnoho jiných prvků, které astrolog pro vytvoření horoskopu využívá.

V další části se seznámíme s krátkou charakteristikou znamení, planet, aspektů a domů. Zvláštní pozornost budeme věnovat Měsíci, který odpovídá především za naše emoční stavy a podvědomé reakce, jež mají vliv na naše chování a jednání a tím i na činy.

 

BERAN

První znamení ve zvěrokruhu a startovní bod všech počátků. Vládne mu planeta Mars. Dává touhu po dobrodružství, pionýrského ducha, odvahu, nenucené a jednoduché jednání. Průbojnost Beranů je tak velká, že nesnese ohraničení. Jsou vždy otevřeni novým myšlenkám a nápadům, aniž dřívější záležitosti dokončili. Jestli jsou denním životem donuceni k rutině, reagují výbušně. "Jsem první" tato vlastnost může Berana dovést až ke krajnímu egoismu, neotesanosti a hlouposti, jestli nebude respektovat jiné nebo nebude směřovat k vyšším ideálům.

 

BÝK

Je kombinací praktičnosti zemského znamení a schopnosti soustředit se, kterou mají znamení pevná. Býkovi vládne Venuše- bohyně krásy a lásky, a býci jsou proto lidé, kteří milují umění a krásu. Obvykle mají okouzlující chování, ale často podléhají afektům. Silná potřeba vlastního bezpečí je směruje k materiálním záležitostem a hlavně k materiálnímu zabezpečení vlastní existence. Jsou to lidé stálí a ve svých názorech vytrvalí, kteří nemají rádi rozpory a protiklady. Jejich se charakterové rysy mohou někdy změnit, ale tato změna proběhne většinou jednou za život. Jsou výjimečně trpěliví a důvěryhodní, praktičtí, i když se z lenosti a netečnosti mohou být až příliš pohodlní. Milují luxus, umění a dobré jídlo v jakémkoliv množství.

 

BLÍŽENCI

Jsou znamením pohyblivým a vzdušným. Někteří astrologové se domnívají, že Blíženci nemají žádnou - ani pozitivní, ani negativní polarizaci, ale mají jakoby dvojakou osobnost. U Blíženců je inteligence vzdušného znamení spojena s přizpůsobivostí, která je důsledkem jejich proměnlivé povahy. Blížencům vládne Merkur, jenž jim dává obrovskou schopnost komunikace. Jsou to lidé velkorysí, logičtí, zvídaví, spontánní a povídaví. Kromě toho mají tendence i k nervozitě, povrchnosti, neklidu a hádavosti.

 

RAK

Raci mají emoční a nestálý charakter vodního živlu. Navenek mohou vypadat tvrdí, přičemž vnitřně jsou často přecitlivělí a vždy hotovi se vyhnout jakékoliv konfrontaci. Rakům vládne Měsíc, který jim dává svoji emoční proměnlivou povahu a svou obrazotvornost. Zrozenci Raka jsou zdvořilí, milí, soucitní, pomáhající, ale i náladoví. Jejich emotivita se někdy může vymknout kontrole.

 

LEV

Lev spojuje planoucí nadšení ohně se silným projevem své stálé povahy. Vládne mu nejsilnější planeta - Slunce. Zrozenci Lva mají vnitřní potřebu být v centru pozornosti. Jsou tvůrčí, pyšní, ušlechtilí, rozhodní a dramatičtí. Obvykle jsou nadšení, expanzívní a umí dobře organizovat. Negativní vlastnosti - snobizmus, netolerance, dogmatizmus a pompéznost. Mají potřebu šířit kolem sebe teplo. Teprve Lev, který vyzařuje své teplo, může být opravdovým zdrojem lásky a povzbuzením pro své okolí.

 

PANNA

Je praktickým zemským znamením, introvertem, což způsobuje negativní polarizace, ale má smysl pro svobodu a flexibilitu. Váží si praktických materiálních hodnot, ale netouží po nich za každou cenu. Panně vládne Merkur stejně jako Blížencům, nicméně schopnost komunikace je využita praktičtěji. Panny jsou kritické, analytické, pořádné. Někdy mohou být příliš kritické, analytické a zbytečně konvenční. Intelektu chybí schopnost komplexního chápání problémů, ale umí detailně rozpitvat každou podrobnost. Někdy může být příliš sebekritická a to může vést až k sebedestrukci. Zoufale potřebuje, aby ji jiní potřebovali a chválili.

 

VÁHA

Váha je znamení pozitivní a kardinální. Je aktivní a agresivní. Někdy můžeme Váhu popsat jako "železnou ruku v sametové rukavičce", protože jejich agresivita není obvykle zřetelná. Projevují se v kombinaci komunikativnosti a inteligence, která je vzdušným znamením vlastní. Váha vyvažuje energii Berana, která je vyjádřena heslem "Já první" svou energií, která praví "My první". I když je Váha pozitivní polarizace, vládne jí negativní Venuše - planeta okouzlení a krásy. Odtud pochází směr Vah k harmonii. Obvykle jsou diplomatické, idealistické, romantické a velmi pohledné. V lásce mohou být frivolní, koketní a nestálé. Mohou být také nespolehlivé a vše hodnotit jen ze svého úhlu pohledu.

 

ŠTÍR

Znamení vodní a pevné. Mají vlastní mínění, která realizují vlastním způsobem. Štíru vládne energický Mars a Pluto, což je planeta intenzívních přání. Negativní polarizace dává Štírům bleskovou reakci na podněty a marsický temperament. Má silné city a emoce, schopnost dosahovat cílů, velkou fantazii a intuitivní chápání. Negativním rysem je tajnůstkářství, neklid, závist, mstivost a paměť na všechny křivdy (i domnělé). Štíři vyzařují zvláštní magnetizmus a obvykle dosáhnou toho, co chtějí. Umí zregenerovat své vlastní fyzické i psychické síly. Potřebuje mnoho intenzívních prožitků.

 

STŘELEC

Lehce se přizpůsobí díky své pohyblivé kvalitě. Projevuje se energicky a pozitivně a má nadšení všech ohnivých znamení. Vládne mu expanzívní Jupiter. Střelci jsou přátelští, otevření, upřímní, ušlechtilí, mají široký rozhled, jsou optimističtí a často žoviální. Jsou filosofy a cestovateli v nejširším slova smyslu. Někdy mohou být netaktní, rozčilující a náladoví. Arogance a dogmatismus bývá jejich největší chybou. Milují svobodu a události.

 

KOZOROH

Zemské charakterové rysy Kozoroha jsou využívány na praktickém základě denních životních potřeb. Negativní polarizace znamení dává schopnost trpělivě čekat na příznivý moment pro uspokojení svých ambicí. Pozitivní vlastnosti Kozoroha - praktičnost, trpělivost, ambicióznost a produktivita práce. Zrozence vede koncentrovaná energie Saturna, který znamení vládne. Kozorozi mohou být také studení, odtažití, pesimističtí, netolerantní a konvenční. Někteří mohou hodně času a úsilí obětovat vnitřnímu rozvoji. Druhá polovina života obvykle přináší úspěch a stabilitu.

 

VODNÁŘ

Vodnáři se projevují pozitivně a komunikativně jako všechny vzdušné znaky. Jsou to nositelé poznání. Dávají přednost sebevyjádření ve skupině, ve které vyvíjejí svou činnost. Jsou to volnomyšlenkáři s širokým náhledem do budoucnosti. Originální, plní invencí, intelektuální, přátelští, nezávislí, idealističtí, často nekonvenční až revoluční v tom, co podnikají. Zajímají se o věci veřejné. Často zdůrazňují svou nezávislost ve vztazích. Tradičně znaku Vodnáře vládl Saturn. Nyní bereme jako vládce Uran (Saturn zůstává jako spoluvládce), což je planeta odpovědná za nezvyklé a nečekané události i myšlenky.

 

RYBY

U zrozenců se vlastnosti pohyblivého vodního znamení spojily se schopností lehkého proplouvání proměnlivými situacemi. Tento povahový rys činí z Ryb lidi, kteří lehce podléhají vlivům okolí. Dominuje v nich introvertní charakter s negativní polarizací, který jim dává hlubokou emotivnost. Vládne jim mlhavý Neptun, proto je charakter těchto lidí často pro okolí nepochopitelný. Jednají obvykle na intuitivním základě a logiku vůbec nepoužívají. Jsou milí, zdvořilí, soucitní, ale mohou být i nerozhodní, uzavření, tajemní a podléhat všem možným návykům a depresím.