Aspekty

 

V astrologickém výkladu je velmi důležité pochopit, jaký je vzájemný vztah planet. Planety tvoří různé úhlové vztahy, které nazýváme aspekty. Odlišujeme 5 velkých aspektů, které vzniknou, dělíme-li 360° Zodiaku 1,2,3,4 a 6.

 

KONJUNKCE

0°

Nastává, když dvě planety v totožném stupni délky kumulují své energie. Aspekt může být buď pozitivní nebo negativní, což záleží na charakteru planet, které ji tvoří. Konjunkce s Marsem nebo Saturnem a někdy s Uranem nebo Neptunem může být velmi obtížná, zvláště uzavírají-li ji výše uvedené planety.

Přesný charakter konjunkce je možné blíže určit znamením, ve kterém nastává. Jestli jedna z planet, které konjunkci tvoří, silně harmonizuje s projevy znamení, může ovládnout energii planety, se kterou je v konjunkci.

 

SEXTIL

60°

Je aspektem příznivým, planety jsou obvykle v příbuzných znameních a odpovídajících živlech. Tento aspekt pomáhá planetám ve vzájemné spolupráci a někdy dává příležitosti, které nutí k činnosti.

 

KVADRATURA

90°

Tradičně je brána jako zlý aspekt, který představuje boj dvou křížících se sil. Přináší a zdůrazňuje překážky a inspiruje koncentrovanou sílu pro jejich překonání.

 

TRIGON

120°

Je to nejharmoničtější aspekt. V naprosté většině případů spojuje planety v příbuzných znameních toho samého živlu a jejich energie se lehce slučují. Obvykle neprovokují změny a přinášejí užitek bez přílišné práce.

 

OPOZICE

180°

Když jsou dvě planety v přesné opozici, může to být důvod ke stresu, ale lze si rovněž uvědomit, že to není jenom důvod k neshodám, ale že přináší i doplňkové vlastnosti.

 

Vzdálenosti mezi planetami, které tvoří aspekt, jsou přesně určené, mají jméno - orbis - a ukazují, ve které chvíli začínají aspekty pracovat. Tvoří-li dvě planety aspekt, planeta, která se pohybuje rychleji, je považována za tu, která aspektuje druhou. Planety, tzv. vnitřní (Merkur a Venuše) běží rychleji, než planety zevní. Čím bližší jsou si navzájem planety, tím je aspekt přesnější a tím silněji pociťujeme jeho vliv. Aspekty dělíme na aplikační a separační. Když se dvě planety k sobě přibližují, jde o aspekt aplikační. Aspekt separační nastává tehdy, kdy se planeta rychleji běžící vzdaluje planetě pomaleji běžící. Dovolená vzdálenost - orbis - mezi planetami, které tvoří aspekt aplikační je o něco větší než aspekt separační.