Planety

 

V astrologii používáme 10 planet. Slunce a Měsíc nepočítáme za skutečné planety a označujeme je jako SVĚTLA. Jsou to: Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto.

Planety jsou podobně jako znamení polarizovány a proto:

Pozitivní planety jsou : Slunce, Jupiter, Mars, Uran, Pluto - jsou aktivní, stimulující a dodávají vitalitu.

Negativní planety jsou : Měsíc, Venuše, Saturn, Neptun - jsou citlivé, reaktivní, projektivní.

Neutrální polarizaci má Merkur, který modifikuje a spojuje energie jiných planet aspekty, které s danou planetou tvoří. Planety jsou ohniskové body energie, které vzbuzují specifický typ aktivity, spjaté s danou planetou, ale modifikovanou energií znamení, ve kterém daná planeta stojí.

Energie planety říká, CO umíme s její pomocí udělat.

Planeta ve znamení, které zabarvuje její energii, nám říká, JAK tuto energii budeme využívat.

Planeta v domě horoskopu nám říká, KDE - v jaké oblasti - bude využita.

 

SLUNCE

Představuje vůli, vitalitu, průbojnost. Je to symbol mužských vlastností, tvůrčích schopností, sebevyjádření, ambicí, vůdcovství, dominance, rozhodnosti a jistoty. Slunce vytváří, buduje, rozvíjí, dominuje, povyšuje a "rozsvěcí". Je vládcem LVA - znaku tvůrčí práce a přátelství. Exaltuje v BERANU, shodně s tradicí, která říká, že sluneční osobnost se může realizovat opravdu jen skrze znamení Berana.

 

LUNA

Vládne všemu, co má vztah k vodě. Řídí přílivy i odlivy moří a oceánů a stejně tak biologické rytmy těla. Představuje podvědomí, osobnost, subjektivní přemýšlení a naše instinktivní jednání. Je spojena s pamětí, fantazií, citlivostí a pochopením, dojmy, ženskými rysy, mateřstvím, city, náladami, vrtochy, intuicí, emocemi a instinkty. Jeho vliv je nejsilnější v mateřském znamení RAKA, kterému vládne. Nejslabší je v málo vnímavém a neemočním KOZOROHU, silný je rovněž v BÝKU a emoční problémy přináší ve ŠTÍRU.

 

MERKUR

Je poslem bohů - neboli planetou uvážlivých možností, myšlenkových schopností a komunikačních možností. Dává schopnost procítit kontakty, nese pohyblivost a adaptační schopnosti. Vládne těmto vlastnostem: intelektualismus, jasné myšlení, komunikativnost, kritičnost, argumentace, sarkazmus, cynizmus, vzrušení, nátlak, nervozita a hádavost. Merkur odpovídá, mluví, debatuje, píše, analyzuje, studuje, cestuje, prodává, vyjadřuje se gestikulací a řečí, vládne všem způsobům komunikace, dává manuální zručnost. Je výjimečně aktivní v komunikativním znamení BLÍŽENCŮ, jeho povaha se také projevuje v analytické PANNĚ. Problémy s komunikací mohou nastat ve STŘELCI a PANNĚ, znameních, která komunikují raději názory a nadějemi než fakty.

V období, kdy je Merkur retrográdní, můžeme být nerozhodní a měnit plány. Období retrogradace potřebuje mnoho pozornosti a logického myšlení. Je to vhodné období pro meditaci, pátrání, analýzu již dříve započatých plánů. Je vhodné vyhýbat se novým důležitým plánům a vydržet s jejich realizací až do chvíle, kdy Merkur znovu přejde do přímého pohybu. V období retrogradace se plány často vyvíjejí úplně jinak, než jsme si mysleli, nebo berou za své. Je třeba věnovat pozornost i detailům a každodenním záležitostem, protože omyly a nedopatření jsou vysoce pravděpodobné. Časté je například zpoždění poštovních zásilek nebo jejich ztráta. V období retrogradace mají někteří lidé problémy s objasněním motivů svého jednání či svých citů a mohou se uzavřít do sebe. Jiní ale mohou své potřeby vyjadřovat velmi výrazně.

 

VENUŠE

Venuše symbolizuje ženské vlastnosti, jemnou a emotivní stranu povahy. Je spojena se schopností lásky, vzájemnou přitažlivostí, ale i nechutí, dává společenské chování. Pod jejím vlivem zachováváme rovnováhu v jednání, toužíme po klidu a harmonii. Je symbolem afektovanosti, románků, citů, přátelství, krásy, rozkoší, umění, hudby, atraktivity, veselých oslav, hodnot a smyslu pro estetiku. Negativní vlastnosti, které probouzí, jsou: sukničkářství, smyslnost, lenost, shovívavost vůči sobě, nevěry, rozrušenost. Vládne znamení BÝKA a VAH. Obtížně se projevuje ve znamení ŠTÍRA a BERANA. Kritická PANNA rovněž omezuj expanzi Venuše, ale klidná povaha RYB její vliv posiluje.

V retrograditě ukazuje, že dotyčný člověk není vždy schopen své city vyjádřit bez ohledu na to, jak jsou hluboké. Může v tomto období být výjimečně nesmělý.

 

MARS

Je pozitivní a s mužskými vlastnostmi, srší energií a doplňuje vlastnosti Venuše. Je to planeta energie a jednání. Představuje boj se sebou samým i s jinými. Má vztah k fyzické energii a vládne instinktům. Podtrhuje směr jednání, iniciativu, impulsivitu, agresivitu, chuť bojovat, odvahu, realizaci přání, bývá příčinou neshod a zdůrazňuje sexuální agresivitu. Vládne BERANOVI a rozhodnému ŠTÍROVI. Jeho agresivní povaha se lehce vyjadřuje ve znamení ambiciózního KOZOROHA, ale jeho průbojnost se tříští v partnerském znamení VÁHY a znamení BÝKA. Jemná povaha RAKA také nesouhlasí se sebejistotou MARSE.

V období, kdy je Mars retrográdní, je jeho povaha méně průbojná, lidé se obvykle rozmýšlejí, než se pro něco rozhodnou. Díky tomu se mohou vyhnout mnohým problémům. Někdo však může reagovat negativně, tj. různé věci dělá špatně a musí práci dělat ještě jednou nebo je dělá zbytečně rychle a také nemají odpovídající efekt.

 

JUPITER

V astrologii je Jupiter symbolem expanze a vyššího myšlení, poznání, nadšení, optimismu, spontánnosti, ušlechtilosti, touhy po zkušenostech. Představuje příležitosti, toleranci, filantropii, idealizmus, aspirace, právo, loajalitu, etiku, ale i shovívavost vůči sobě, žoviálnost a extravaganci. Jupiter chrání, je přátelský, spekuluje, inspiruje, filosofuje, dává schopnost fyzického rozvoje, mentálního a morálního. Vládne znamení STŘELCE. Expanzi Jupitera ohraničuje triviální povaha BLÍŽENCů. PANNA si může vynutit upření pozornosti na detaily, ale svobodné RYBY s rozvinutou fantazií podtrhují jeho vlastnosti.

V retrograditě nese sklon k rozvíjení vlastních filosofických, morálních či náboženských názorů, přičemž na naučené nedává zřetel. Intuitivně hledá odpovědi na drásavé otázky. Má schopnost vidět veškeré záležitosti šířeji a analytičtěji.

 

SATURN

Symbolizuje omezení. Soustřeďuje, koncentruje energii, dává schopnost introspekce, koncentrace, meditace. Klíčem pro spolupráci se Saturnem je disciplína. Saturn vyžaduje pozornost, soustředění, důstojnost a stálost. Má vztah k organizaci, času, konsolidaci, krystalizaci, ambicím, zabezpečení, konvenčnosti, pesimismu, vynucuje ohraničení, perfekcionismus a hloubku. Vládne znamení KOZOROHA, znamení organizace hmoty a praktických ambicí. Saturn se špatně cítí v RAKU, kde dává přecitlivělost. Exaltuje v rovnovážné VÁZE a tlumí impulsivní povahu BERANA, který má potom zajímavý povahový rys - má opatrný vztah k jiným.

V retrograditě je to planeta svobodné vůle. Ve shodě se svojí povahou může otevřít nové obzory nebo naopak se jedinec může cítit utlumeně a ujařmeně.

 

URAN

Má povahu podobnou Merkuru, protože také působí po nervové a mentální linii, ale je o hodně silnější, fanatický a těžko ovladatelný. Představuje svobodu a zároveň je to planeta krajností a nečekaných změn. Je silou, která boří staré pořádky pro nové. Otřásá námi, aby nás vzbudil z letargie. Povaha Urana dává excitaci, vytrhnutí z kořenů, a povzbuzení k činnosti. Nese zároveň anarchii, vzpouru, revoluce, svobodu, originalitu, invence a totální nedostatek stability. Vládne intuitivnímu poznání.

V retrograditě zesiluje potřebu být jiný, trhá pouta, zesiluje potřebu vlastní svobody a potřebu dominovat nad jinými.

 

NEPTUN

Je často ztotožňován s vyšší vibrací Venuše. Je to planeta intuice, iluzí, "růžových brýlí", svůdnosti, ale i duchovního probuzení. Symbolizuje vnímavost, pasivitu a mlhavost. Vládne buď duchovní síle nebo tendencím k útěku od skutečnosti. Dalšími vlastnostmi Neptuna jsou: idealizmus, fantazie, intuice, přecitlivělost, jemnost, sentimentalita, nerozhodnost, nepraktičnost, umělecké schopnosti, genialita, závislosti. Neptun vládne svobodnému chaotickému znamení RYB a dobře vyjadřuje svou inspirující povahu ve znamení STŘELCE. Na podkladě každodenních záležitostí jej brzdí v BLÍŽENCI.

V retrograditě dává nejasné chápání skutečnosti. Zrozenec žije jako ve snu, bez možnosti reálně zhodnotit svět kolem sebe. Těm, kteří jsou schopni se obětovat, může dát iluzi potřeby a v důsledku toho nutí štěstí okolí.

 

PLUTO

Planeta transformace a obsesí - považujeme jej za vyšší oktávu Marse. Představuje ty prvky, které ještě nesou integrovány do kolektivního vědomí. Jeho excentrická oběžná dráha často protíná dráhu Neptuna. Představuje schopnost transformace a regeneraci nese jako znovunarození. Mimoto symbolizuje rozpad, znečištění, infekce, destrukci, obsese, dezintegrace, eliminace ale také očištění a schopnost sebeuzdravení.

V retrograditě může vyvolávat obsese nebo vynucovat podřízení jiných naší vůli. Může také poukazovat na úplně nepředvídané životní situace, úplně nezávislé na našem jednání.