Hvězda Venuše - Hvězda Lucifer

Spolu s Mojmírem Bolkem a Nakladatelstvím Vodnář připravujeme překlad tohoto polského cyklu:

 

Witold Jabłoński

Cyklus Hvězda Venuše, Hvězda Lucifer (celkem 1786 stran originálu)

superNOWA

 

První svazek: Čarodějův učeň (346 stran)

Senzační rukopis ze čtrnáctého století.

Spis objevený v podzemí týneckého kláštera a přeložený do polštiny. Jeho autorem je Witelon: astronom, astrolog, alchymista, mág a travič. Obklíčený nepřáteli, ve chvíli smrtelného ohrožení popisuje svět svého dětství a mládí. Svět pod znamením jeho temné hvězdy: Krásné paní Venuše, pyšného Lucifera.

Vychovaný vědmou zakouší, co je to hon na čarodějnice a ďábelské uspokojení být parchantem. Je svědkem bitvy u Legnice, zabývá se černou magií a spolu se svým mistrem se pokouší přeměnit olovo ve zlato. Na studiích v Paříži si užívá zakázaných rozkoší a z podnětu templářů plive na kříž a zaprodává duši Satanovi.

Jeho pestrý život je jak krásně iluminovaná kniha, jejiž jedem prosycené stránky jsou obráceny s neutuchající zvědavostí.

Do samého konce nevíme: JE TO PRAVDA NEBO SATANSKÝ APOKRYF?

 

Druhý svazek: Proměny (410 stran)

Druhá část senzačního rukopisu ze čtrnáctého století.

V Legnici Witelon dohazuje milenku prostopášnému knížeti Rogatkovi a vyvolává zemětřesení. V Itálii píše vědecké traktáty a snaží se stát papežským astrologem. Po návratu do Slezska se stává tajným agentem českého krále a dvorním intrikánem. Vodí za nos Boleslava Stydlivého a snaží se získat svatou Kunhutu. Fascinován mladým a krásným Jindřichem Probusem se rozhoduje, učinit ho polským králem. Podobně jako na nádherně vyšívaném koberci se před očima čtenáře zjevují další osudy čaroděje ze třináctého století. Kdo však v rukou drží nit oné existence – Witelon nebo jeho ponurý génius Lucifer? Do samého konce nevíme: JE TO PRAVDA NEBO SATANSKÝ APOKRYF?

 

Třetí svazek: Zahrada lásky (410 stran)

Witelonův kód – pochmurné tajemství rukopisu ze 14. století.

Svět kolem Witelona se noří do stále většího šílenství. Morové rány, epidemie, bratrovražedné masakry, hony na kacíře a čarodějky spolu s pogromy Židů se stávají každodenností. Veliký mág a astrolog se zatím pokouší napravit tři nepovedená piastovská manželství, pomocí dobře vyzkoušených metod – intrik a jedu. Všechno jeho snažení má jediný cíl: korunovaci Jindřicha Probuse. Je si však vědom faktu, že čert nikdy nespí… Nahlíží do hlubin své temné duše, aby tam vyčetl další osudy království. Jako v magickém zrcadle se našim očím ukazuje pozadí skrytých snah o polskou korunu, snažení vyplněného zradami, podvody a úkladnými vraždami.… Nikdo už vlastně neví: JE TO PRAVDA NEBO SATANSKÝ APOKRYF?

 

Čtvrtý svazek: Umrlčí průvod (620 stran)

Poslední etapa neobyčejného Witelonova života začíná na Tři Krále. Je to náhoda, nebo osud?

Zřejmě je to přece jen zlověstné fátum, protože při klestění cestu k trůnu jistému zrůdnému, mstivému trpaslíkovi, bude muset zabít tři Bohem pomazané. Slezský mág se s démonickou rozkoší opět noří do světa velké politiky, intrik, válek a bezohledných bojů o moc, při čemž si pomáhá jak tajnými vědami, tak i nezvratnou logikou. Domnívá se, že jako mudrc a čaroděj má stále velký vliv na osud světa.

Jeho skrytí ochránci, templáři, si rovněž namlouvají, že stále drží ve své moci krále, knížata, rytíře a řeholníky. Tragický úpadek Řádu Šalamounova chrámu starého intrikána nezastaví. Stále touží porazit nepřítele: s Bohem a třeba i bez Boha. Dílo pomsty dovede až do krvavého konce, aby nakonec stanul tváří v tvář svému předurčení.

Osud zatím tká svůj ohromný koberec, v němž se stále proplétají světlé a tmavé útky. Witelon je tmavou nití, vpletenou do zlatých pruhů, jejichž osnovou se stane vize znovu získané koruny Chrabrého. Snad někdo konečně odpoví: JE TO PRAVDA NEBO SATANSKÝ APOKRYF?